Måndagen den 3 april ordnade Hjalmar Bergmansamfundet i ABF-huset ett möte kring Hjalmar Bergman och radioteatern. Hjalmar Bergman var en pionjär i de moderna medierna film och radio. Han skrev experimentell radiodramatik och hans sista stora roman Clownen Jac skrevs som radioföljetong. Hjalmar Bergmans egen uppläsning i radio 1930 av ”Clownkatekesen” som en del av den följetongen blev en höjdpunkt i radions historia och samtidigt Hjalmar Bergmans farväl till publiken och livet. Någon inspelning av Hjalmar Bergmans röst i radio finns dock inte bevarad. Inspelningsverksamheten på radio kom igång först en bit in på 1930-talet.

Vid mötet presenterade avgående radioteaterchefen Magnus Florin passager ur uppsättningar av Hjalmar Bergmanpjäser från radions ljudarkiv. Han belyste med ljudklippen främst en senare del av Hjalmar Bergmans författarskap men också mera allmänt radions och radioteaterns framväxt och roll i Sverige från 1920-talet och en bit in på 1930-talet. Men också senare tiders Hjalmar Bergmanföreställningar i radio kommenterades av Magnus Florin och två andra medverkande. Regissörerna Åsa Melldahl och Jonas Cornell berättade om sina radiouppsättningar av Bakom masker, Clownkatekesen och En döds memoarer.

Text: Johan Hirschfeldt