MEDLEMSAVGIFT
Årsavgiften är 250 kronor, för familjemedlem på samma adress 100 kronor, för studerande 100 kronor. Ständigt medlemskap 2.000 kronor. Glöm inte att skriva avsändare! (Namn och adress, samt e-postadress.)
Plusgironummret är 600782–7. Vill du betala från utlandet görs en överföring till samfundets konto i Svenska Handelsbanken, IBAN se0960000000000364594861SWIPT HANDSESS.

ADRESSÄNDRING
Anmäl adressändring! För att Samfundets försändelser ska komma rätt måste vi förstås ha korrekta adresser. Ge oss gärna din e-postadress också.

KONTAKTA OSS
Skriv eller ring till ordföranden eller sekreteraren, kontaktinfo se rubrik Styrelsen. Du kan också maila webbredaktören.