Atrium Förlag ger ut en samling Hjalmar Bergman-dramatik, den första nyutgåvan av ”Marionettspel” på 55 år. Nu inkluderas ett fjärde drama, ”Spelhuset”, som enligt brevuppgifter skrevs samtidigt med ”En skugga” och borde varit med i den ursprungliga marionettspelssamlingen, men inte kom med av brist på utrymme. Boken rymmer också ”Dödens arlekin”, ”En skugga”, ”Herr Sleeman kommer” och ”Spelhuset”, och kallas därför ”Fyra marionettspel”, samt ett nyskrivet förord av litteraturprofessorn och Hjalmar Bergman-kännaren Sverker R. Ek.
Samfundets medlemmar får 10% rabatt på boken, som kan beställas på förlagets hemsida, där det också finns mer information om utgåvan.