Årsmöte i Örebro
Samfundet kommer att hålla sitt årsmöte 2006 på slottet i Örebro i samband med bokmässan den 17-19 november, där vi även planerar att medverka och ha ett bokbord. Flera medlemsaktiviteter planeras också i Örebro den helgen.

Utgivningen av Hjalmar Bergmans samlade brev
Det omfattande forskningsprojekt som bedrivits av litteraturprofessorerna Kerstin Dahlbäck och Sverker Ek under de senaste tio åren, går nu in i sin slutfas. Samfundet söker därför finansiering till utgivningen, som planeras starta under det kommande året.

Rättelse
Den engelska översättning av En döds memoarer (Norvik Press) som vi skrivit om kommer inte att publiceras förrän tidigast i slutet av året.