Samfundet har ny ordförande!
Vid årsmötet den 7 mars avgick Peter A. Sjögren efter två och ett halvt år som ordförande och drygt tio i styrelsen. Till hans efterträdare valdes Ingar Beckman Hirschfeldt, litteraturvetare, bibliotekarie, f.d. generaldirektör för Talbok- och punktskriftsbiblioteket (numera Myndigheten för tillgängliga medier).