Samfundet medverkade på bokmässan på Örebro slott även 2007, med seminarium, prisutdelning och högläsning. Vi hade bokbord med försäljning av samfundets böcker samt titlar av Bergman, och erbjudanden till nya medlemmar.

På bilden syns Hjalmar Bergmansamfundets bokbord, bemannat av Lars Molin, Brita Molin och Ingar Beckman Hirschfeldt. Foto: Stina Lyles

Medlemmar från samfundet medverkade också med kortare uppläsningar av romanavsnitt i de litterära sällskapens salong i ett av slottets tornrum.

Samfundet tillkännagav att ett särskilt pris och hedersomnämnande av Lars G. Warne detta år fick ersätta den utdelning av Hjalmar Bergmanssamfundets nyinstiftade stipendium för litteraturvetenskap och essäistik som skulle skett för första gången men ställdes in, då kvaliteten på insända bidrag inte bedömdes vara tillräckligt hög. Lars G. Warne har tidigare varit verksam inom styrelsen och gjort betydande insatser för samfundet, och har skrivit ett par kortare uppsatser om Hjalmar Bergman och radion, utom tävlan. Samfundet planerar att publicera dessa i en antologi inom ramen för sin skriftserie 2009.

Samfundets ordförande Johan Hirschfeldt och tidigare ordföranden Kerstin Dahlbäck, redaktör för Hjalmar Bergmans samlade brev, intervjuades på stora scenen i länssalen. Foto: Stina Lyles

På lördagen ordnade samfundet ett seminarium med rubriken ”Allt mänskligt har varit och är mitt” — en presentation av Hjalmar Bergman som brevskrivare, om utgivningen av Hjalmar Bergmans samlade brev. Kerstin Dahlbäck berättade om arbetet med redigeringen och kommenterandet av breven och diskuterade Hjalmar Bergman som brevskrivare och skådespelaren Magnus Wetterholm från Stadrateatern läste ur breven. Hösten 2008 påbörjas publiceringen av breven i flera volymer, vetenskapligt redigerade och kommenterade av litteraturprofessorerna Kerstin Dahlbäck och Sverker R. Ek.