Styrelsemöten hålls, liksom årsmöten, enligt stadgarna omväxlande i Stockholm och Örebro. Ny styrelse sedan årsmötet den 19 september 2008 är:

Johan Hirschfeldt, ordförande, johan.hirschfeldt(at)transit.se
Inger Hullberg, sekreterare, exbru(at)hotmail.com

Anders Clason, synnove.clason(at)comhem.se
Kerstin Dahlbäck, kerstin.dahlback(at)littvet.su.se
Magnus Florin, magnus.florin(at)telia.com

Carl-Jan Granqvist, carl.jan(at)hellefors.se
Stina Lyles, redaktör för skriftserie och webb, stina.lyles(at)tele2.se
Mona Malm, monawalle(at)telia.com
Åsa Mälhammar, asa_malhammar(at)hotmail.com

Brita Molin, skattmästare britamolin(at)yahoo.se
Jan Olsson, jan.olsson(at)mail.film.su.se
Peter Sjögren,
pasjogren(at)telia.com
Ulf Stark, starka(at)glocalnet.net

Paula Ternström, paula.ternstrom(at)telia.com
Sten Wistrand,
sten.wistrand(at)oru.se

Samfundets redaktionskommitté utgörs av Magnus Florin Åsa Mälhammar, Peter Sjögren och Stina Lyles.