Hjalmar Bergman Samfundet

Hjalmar Bergman Samfundet är ett litterärt sällskap som stödjer forskning, publicerar skrifter och bedriver programverksamhet om Hjalmar Bergman och hans verk.

Verksamhetsberättelse för 2022

Samfundets styrelse har sedan årsmötet den 26 mars 2022 bestått av Ingar Beckman Hirschfeldt (ordförande/skattmästare) Pär Bäckman, Karin Englund, Gunnel Grundberg, Inger Hullberg (sekreterare), Jan Holmquist, Arne Johnsson, Pontus Plænge Jacobsson, Börje Rosmark, Sten Wistrand och Lasse Zilliacus. Revisorer har varit Nina och Bengt Ask med Lars Molin som revisorssuppleant. Valberedningen har bestått av Gunilla Hammarland och Berndt Öhman.

Hjalmar Bergman Samfundet är medlem av DELS, De litterära sällskapens samarbetsnämnd. Kontaktperson har varit Ingar Beckman Hirschfeldt. Ordföranden och Karin Englund deltog under hösten i ett intressant informationsmöte.

Medlemsavgiften har varit 300 kr för enskild medlem, 100 kr för familjemedlem liksom för studerande samt 3000 kr för ständigt medlemskap. Det ekonomiska utfallet av verksamhetsperioden framgår av balans- och resultaträkningen. Samfundet hade vid årets slut 130 medlemmar varav 4 nya och 63 ständiga medlemmar varav två nya. Under året avled vår tidigare så aktiva ständiga medlem Brita Molin i tacksamt minne bevarad.

Styrelsen har haft tre protokollförda möten. Kontakter har skötts löpande per mejl.

Programverksamheten har varit livlig under året.

Årsmötet den 26 mars hölls i Elgerigården i Örebro där styrelsens Örebromedlemmar före årsmötesförhandlingarna ledde in oss i Hjalmar Bergmans barndomsvärld. Fortsatt underhållning under god lunch serverad av vår medlem och husets värdinna Elisabeth Sjögren.

Stina har fått en kamera
Den 28 mars hade vi program på Timmermansgården i Stockholm då Kerstin Dahlbäck visade några av de fotografier som Samfundet låtit digitalisera med stöd av Svenska Akademien. Kerstin berättade om Hjalmars och Stinas fotografier och kommenterade från samtida brev. Vid bokbordet kunde vi också visa Kerstin Dahlbäcks nyutkomna essäbok utgiven på Carlsson förlag, Självbiografiska rum.

En kväll kring Stina Bergman med eller utan Hjalmar
Den 25 april hade vi ett välbesökt program på Timmermansgården om Stina Bergman med utgångspunkt från en nyutkommenbok Det svenska filmmanusets historia av Johanna Forsman och Kjell Sundstedt. Dessa två deltog liksom Bengt Forslund, välkänd filmproducent och Jenny Stendahl som är arkivarie på Centrum för Näringslivshistoria där hon har fördjupat sig i material kring Stina Bergman som blev en stort uppslagen artikel i tidskriften Nya Företagshistoria 2019:4. ”Filmchef, redaktör och skrivmaskinsfröken”

Utflykt i Hjalmar Bergmans spår längs Hjälmaren
Lördagen den 14 maj följde 35 Bergmanintresserade personer med oss ut på Hjälmaren ombord på Gustaf Lagerbjelke.

Pär Bäckman, Arne Johnsson, Inger Hullberg och Sten Wistrand var våra ciceroner och mötte oss redan när vi stod på kajen vid Hamnbron. En hjärtslitande scen utspelade sig när Medardus mötte sina föräldrar som kom med ångbåten och pappan teaterdirektören var så uppfylld av sin egen och i någon mån hustruns storhet att han inte uppmärksammade sin son som han inte sett på fyra år.

Vi slussades sedan ut på Hjälmaren lyssnande till underhållande kåserier om Hjalmar Bergmans liv och böcker. Ute på Hjälmaren pekades ut ståtliga herrgårdar längs stranden med mer eller mindre fiktiva anknytningar till Hjalmar. Det präktiga biblioteket på Esplunda kan ha anspelats på i Flicka i frack som det Janselius-Willmanska biblioteket på Larsbo. Det mest spektakulära var väl förslaget på en ny plats för Iglinge i Herr von Hancken, nämligen för att citera Inger Hullberg:

Vi håller oss kvar på Segersjös domäner men följer vägen österut och ser ganska snart den trätavla med ST. CATRINN-s BRUND år 1700 uppsatt på en trädstam, som visar att vi kommit rätt. Idag återstår bara ”ett åttkantigt spåntak, upphöjt på lika många trästolpar över själva brunnen med räcke och lock” läser jag i guideboken Mälardalens sällsamheter / Edvard Matz 1973 / men när Hjalmar var barn var det en levande brunn. Loka och Medevi var mer fashionabla och exklusiva, medan Katrinebrunn drog till sig ”bokhållare, bodbetjänter och provryttare ”, som alla ägnade sig åt livligt sällskapsliv med badande och drickande.

En härlig utflykt blev det!

Hjalmar Bergmans födelsedag 19 september
Vi firade traditionsenligt Hjalmar Bergmans födelsedag den 19 september i Wadköping i samverkan med kommunen. ”Hjalmar Bergman” mötte upp på promenaden och i museet där besökarna fick saft och kakor. Klockan 18 samlades vi i teaterladan och lyssnade på Agneta Ljung och Carl Jan Granqvist som kåserade kring Hjalmar Bergman och Bergslagen.

Bokmässan i Göteborg 24 september
För att uppmärksamma att förlaget Novellix gett ut sin julkalender i år med en novell av Hjalmar Bergman, En skådespelares dag, deltog Samfundet i DELS monter på Bokmässan i Göteborg 24 september. Ingar Beckman Hirschfeldt höll föredrag och sålde några exemplar av novellen.

Musik till Bergmans pjäser Lodolezzi sjunger och Herr Sleeman kommer i samarbetet med Kungl. Musikhögskolan
Den 27 september var det ett mycket lyckat program i samarbetet med Musikhögskolan med Peter Appelros föredrag om Lodolezzi sjunger med Stenhammars scenmusik underbart spelad av studenter på KMH. En härlig överraskning var att Peter lockat Karin Sohlman Falk att sitta i publiken.  Hon spelade Lodolezzi i studentteaterns uppsättning 1956. Hon berättade om föreställningen och att Stina Bergman tagit kontakt och lånat henne smycken att uppträda i.

Lennart Hedwalls opera Herr Sleeman kommer uruppförd i Örebro 1979 uppmärksammade vi också. Den idag 90-åriga tonsättaren hade berättat för Lasse Zilliacus, som ansvarade för programmet, om tillkomsten av operan.

Musik av Hedwall framfördes av Musikhögskolans studenter.

Den 12 november hade DELS en studiedag om hur sällskapen bäst kan använda sociala medier med flera nyttiga lärdomar, som redovisas på DELS hemsida.

Litteraturens lördag den 19 november i Örebro
Hjalmar Bergman Samfundet hade bokbord med den nyutgivna Bergman-novellen och program:

 ”Minnet, vårt minne är en förunderlig sak!” (Clownen Jac)

Birgitta Lindqvist läser lite nyskrivet och berättar varför Örebro och Hjalmar Bergman alltid finns i hennes skrivande.

Därefter samtalade Inger Hullberg, Arne Johnsson och Pär Bäckman  om Hjalmar Bergmans noveller under rubriken ”Hans konst är grym och humoristisk, oroande och fängslande”.

Årets bokcirkelbok var Eros begravning

Eros är en staty som går ett omilt öde till mötes i denna komedi.

Det är 100 år sedan Eros begravning kom ut. Thomas Wedérus skrev en stor artikel i DN den 25 februari 2022 med anledning av jubileet och rubriken lyder Kärleksguden Eros fortsätter att härja i det moderna samhället.

Eros begravning var en munter läsning som ledde till mycket intressanta bokcirkelsamtal. Vi hade två bokcirkeltillfällen, i

Stockholm den 1 december och i Örebro den 8 december.

Julläsning och julpyssel

Hjalmar Bergman var ju en oerhört produktiv novellförfattare och många jultidningar hade en ny novell av Hjalmar Bergman eller en saga. I Wadköping under advent läste medlemmar ur Hjalmar Bergman Samfundet högt i Hjalmar Bergman museet 13.30 lördagar och söndagar. Det kom intresserade åhörare varje gång.

På hemsidan lade vi i december ut en jultävling.  Grattis Tobias Holmgren och Anne Wahlberg till alla rätt!

Att läsa Hjalmar Bergman är lätt nu när mycket av hans produktion finns att läsa som e-bok på Litteraturbanken. Men det finns också många Bergmantitlar nyutgiven av det nya klassikerförlaget The Sublunar Society.

Hjalmar Bergman Samfundet har en hemsida http://hjalmarbegmansamfundet.se  och en grupp på Facebook Hjalmar Bergman och hans vänner.

Samfundets styrelse tackar sina trogna medlemmar och intresserad allmänhet för visat intresse under året.

För styrelsen  

Ingar Beckman Hirschfeldt                      Inger Hullberg

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *