Samfundets årsmöte 2006/2007 hölls på Odenteatern i Stockholm den 6 oktober i anslutning till teaterns premiärföreställning av Chaplin hjärta Cleopatra (mer om denna uppsättning nedan, i tidigare notiser).

Johan Hirschfeldt omvaldes till ordförande och Anders Clason, Mona Malm, Peter Sjögren och Sten Wistrand omvaldes till styrelsen. Magnus Florin och Ulf Stark invaldes som nya styrelsemedlemmar. Kvar i styrelsen blir Kerstin Dahlbäck, Carl-Jan Granqvist, Inger Hullberg, sekreterare, Stina Lyles, redaktör för skriftserien och webbredaktör, Brita Molin, skattmästare och boklageransvarig, Jan Olsson och Paula Ternström. Signe Westin och Åsa Mälhammar hade avsagt sig omval och Katja Waldén avgick ur styrelsen.

Den medlem som önskar ta del av kommande protokoll och övriga årsmöteshandlingar ombeds kontakta samfundets sekreterare Inger Hullberg, Järntorgsgatan 9, 703 61 Örebro, tfn 019-14 56 60 eller e-post exbru@hotmail.com. Dit kan även de medlemmar vända sig som vill ta del av medlemsmatrikeln.