Arkiv

,

Hjalmar Bergmansamfundet

Hjalmar Bergmansamfundet är ett litterärt sällskap som stödjer forskning, publicerar skrifter och bedriver programverksamhet om Bergman och hans verk sedan 1958. Enligt stadgarna ska samfundet verka för att sprida och fördjupa intresset…
,

Samfundet belönar uppsatser och essäer

Förlängd ansökningstid för Hjalmar Bergman-samfundets nya essäprisSamfundet delar i år för första gången ut sitt stipendium/essäpris om 8.000 kronor för vetenskapliga uppsatser och friare hållna essäer om Hjalmar Bergman och hans…
,

Årsmötet på Odenteatern

Samfundets årsmöte 2006/2007 hölls på Odenteatern i Stockholm den 6 oktober i anslutning till teaterns premiärföreställning av Chaplin hjärta Cleopatra (mer om denna uppsättning nedan, i tidigare notiser).Johan Hirschfeldt omvaldes…
,

Medlem prisbelönad för översättning

The American-Scandinavian Foundation har tilldelat samfundsmedlemmen Margareta Horiba översättarpris för hennes översättning av Flickan i frack, som förhoppningsvis kommer att ges ut i en dubbelspråkig studentutgåva i USA av Modern Language…
,

På gång

Under våren planerar samfundet bland annat att ordna teaterbesök -- det är Stockholms stadsteater som sätter upp Clownen Jac med premiär den 27 januari -- samt föredrag och seminarium om Hjalmar Bergmans brev. Mer info om detta publiceras…
,

Årsmöte och arrangemang i Örebro i november

I samband med bokmässan i Örebro den 17-19 november höll samfundet 2006 års årsmöte i Karolinska skolan i Örebro, lördagen den 18 november. Under fredagen, lördagen och söndagen var vi också engagerade i bokmässan på Örebro slott…
,

Johan Hirschfeldt ny ordförande

Samfundets nye ordförande är Johan Hirschfeldt, president i Svea hovrätt. Johan Hirschfeldt är född 1942, bor i Stocksund utanför Stockholm och är gift med Ingar Beckman Hirschfeldt som är bibliotekarie och chef för Talboks- och punktskriftsbiblioteket.…
,

Hjalmar Bergman och radioteatern

Måndagen den 3 april ordnade Hjalmar Bergmansamfundet i ABF-huset ett möte kring Hjalmar Bergman och radioteatern. Hjalmar Bergman var en pionjär i de moderna medierna film och radio. Han skrev experimentell radiodramatik och hans sista stora…
,

Nyhetsnotiser

Årsmöte i ÖrebroSamfundet kommer att hålla sitt årsmöte 2006 på slottet i Örebro i samband med bokmässan den 17-19 november, där vi även planerar att medverka och ha ett bokbord. Flera medlemsaktiviteter planeras också i Örebro…
,

Året som gått 2005-2006

MEDLEMSMÖTE I STOCKHOLMPå Valentin 2006 hölls ett medlemsmöte på vinkällaren Grappe. Kulturjournalisten, PEN-ordföranden mm Björn Linell talade om Hjalmar Bergman utifrån texter av Tor Bonnier och Fredrik Böök samt ur Clownen Jac.…