Arkiv

,

Swedenhielms på Bok & bibliotek

Det nystartade lilla förlaget Atrium, som specialiserar sig bland annat på dramatik, väljer att ge ut Hjalmar Bergmans Swedenhielms som en av sina första titlar. Kerstin Dahlbäck har skrivit förordet, och förlaget har planer på att ge…
,

Kyrkogårdsvandring i Örebro

Ett 20-tal bergmanintresserade örebroare vandrade i Hjalmar Bergmans spår med Leif Hjalmarsson som ciceron på Södra Kyrkogården i Örebro på Hjalmar Bergmans födelsedag, onsdagen den 19 september 18.30. Så här rapporterar samfundets…
,

Ansökningstid för stipendium har gått ut

Nu efter den 19 september tar vi inte emot nya ansökningar till uppsatsstipendiet. Stipendiat kommer att tillkännages vid bokmässan i Örebro slott lördagen den 24 november i år. Vi tackar för insända ansökningar.Styrelsen tar dock löpande…
,

Teaterrepetitioner på webben

På bloggen http://web.mac.com/joesundelin0gi/iWeb/Masker/074CE768-91E0-442D-A383-677A19879F01.html kan du som är nyfiken följa Odenteaterns repetitionsarbete under ledning av Mona Malm. Charlie Chaplin♥ Cleopatra är en iscensättning…
,

Charlie Chaplin ♥ Cleopatra

Kärleksspel i en akt av Hjalmar BergmanJa, visst är det radiodramat Bakom masker som avses. I höst ges dramat för första gången på en teaterscen, på Odenteatern i Stockholm. "Regi-öga" är Mona Malm, och huvudrollerna spelas av teaterdirektörerna…
,

Clownen Jac dubbelt upp

Teaterbesök med samfundetI samband med att Stockholms Stadsteater sätter upp Hjalmar Bergmans Clownen Jac i samarbete med Strindbergs Intima Teater, ordnade samfundet en teaterkväll den 2 mars. Lars Lind och Sven Wollter spelar Clownen Jac,…
,

Memoirs of a Dead Man

En döds memoareröversatt till engelskaNu har Neil Smiths översättning av En döds memoarer kommit på engelska. Genom ett speciellt erbjudande får samfundets medlemmar chans att beställa boken direkt från förlaget, till en kostnad av…
,

Hjalmar Bergmansamfundet

Hjalmar Bergmansamfundet är ett litterärt sällskap som stödjer forskning, publicerar skrifter och bedriver programverksamhet om Bergman och hans verk sedan 1958. Enligt stadgarna ska samfundet verka för att sprida och fördjupa intresset…
,

Samfundet belönar uppsatser och essäer

Förlängd ansökningstid för Hjalmar Bergman-samfundets nya essäprisSamfundet delar i år för första gången ut sitt stipendium/essäpris om 8.000 kronor för vetenskapliga uppsatser och friare hållna essäer om Hjalmar Bergman och hans…
,

Årsmötet på Odenteatern

Samfundets årsmöte 2006/2007 hölls på Odenteatern i Stockholm den 6 oktober i anslutning till teaterns premiärföreställning av Chaplin hjärta Cleopatra (mer om denna uppsättning nedan, i tidigare notiser).Johan Hirschfeldt omvaldes…