I anslutning till teaterpemiären i Stockholm håller samfundet årsmöte ca 17.00 på Odenteatern den 6 oktober 2007. Dagordning och övriga handlingar kommer att delas ut på mötet.

23-25 november på Örebro slott
Hjalmar Bergmansamfundet kommer att medverka vid bokmässan på Örebro slott även i år, med seminarium, bokbord, stipendieutdelning och högläsning. Under mässans öppethållande har vi ett bokbord med försäljning av samfundets egna böcker samt titlar av Bergman, som till exempel en nyutgåva av Swedenhielms och Chefen fru Ingeborg i pocket, till mycket låga priser. Vi har också bra erbjudanden till nya medlemmar, och informerar om vår verksamhet. Bokbordet är centralt placerat i stora länssalen. Varmt välkommen dit!

Medlemmar från samfundet kommer också att medverka med kortare uppläsningar av romanavsnitt i de litterära sällskapens salong i ett av slottets tornrum.

Lördagen den 24 november 13.00
Utdelning av Hjalmar Bergmanssamfundets
stipendium för litteraturvetenskap och essäistik
För första gången delar samfundet ut sitt nyinstiftade uppsatsstipendium vid en ceremoni på stora scenen i länssalen, med pristagaren och representanter från samfundet. Det blir också intervjuer på plats.

Lördagen den 24 november 13.30
Seminarium: ”Allt mänskligt har varit och är mitt”
En presentation av Hjalmar Bergman som brevskrivare
Vid Hjalmar Bergmansamfundets seminarium om brevskrivaren Hjalmar Bergman i bernadottesalongen presenteras också utgivningen av Hjalmar Bergmans samlade brev. Under 2008 påbörjas publiceringen av breven i flera volymer, vetenskapligt redigerade och kommenterade av litteraturprofessorerna Kerstin Dahlbäck och Sverker R. Ek. Nu berättar de om sitt arbete och diskuterar Hjalmar Bergman som brevskrivare. Det bjuds också tillfälle att ställa frågor.
(Fotnot: Rubriken är ett citat ur ett brev till Ellen Key 1915.)

Det nystartade lilla förlaget Atrium, som specialiserar sig bland annat på dramatik, väljer att ge ut Hjalmar Bergmans Swedenhielms som en av sina första titlar. Kerstin Dahlbäck har skrivit förordet, och förlaget har planer på att ge ut flera av Bergmans dramer framöver. Boken lanseras vid bokmässan i Göteborg i september.

Boken kan beställas direkt från förlaget. Mer info: www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se

Ett 20-tal bergmanintresserade örebroare vandrade i Hjalmar Bergmans spår med Leif Hjalmarsson som ciceron på Södra Kyrkogården i Örebro på Hjalmar Bergmans födelsedag, onsdagen den 19 september 18.30.

Så här rapporterar samfundets sekreterare, Inger Hullberg:
”Vilken beskrivning hade inte Hjalmar Bergman kunnat göra av kyrkogårdsvandringen med Leif Hjalmarsson? Regntung och skymningsblå låg sensommarhimlen över Södra Kyrkogården (eller med dess korrekta namn, Nicolai kyrkogård), vars gångar och kvarter bredde ut sig framför det tjugotal medlemmar ur samfundet som infunnit sig för att under någon timme flyttas tillbaka till Hjalmar Bergmans tid och värld. Leif Hjalmarsson, som kan sin kyrkogård och har läst sin Bergman, lyckades förmedla en kyrkogårdsförvaltares vedermödor för att hålla en begravningsplats i skick, och vilket kulturarv som han faktiskt vårdar. Vi fick en del biografiska data serverade men framförallt anekdoter, historier och litterära citat, som visade prov på Hjalmar Bergmans strålande porträtteringskonst, hans bitska penna och stora humor. Detta, i kombination med miljön – den vackra, intima lilla kyrkogården med dess fantasieggande belysning — Hjalmarssons rappa, faktaspäckade framställning och vår egen närvaro — vi sentida krumelurer — gav sammantaget en stark känsla av att Wadköping fortfarande lever. Bättre födelsedagspresent kunde inte Hjalmar Bergman fått!”
Inger Hullberg

Nu efter den 19 september tar vi inte emot nya ansökningar till uppsatsstipendiet. Stipendiat kommer att tillkännages vid bokmässan i Örebro slott lördagen den 24 november i år. Vi tackar för insända ansökningar.

Styrelsen tar dock löpande emot ansökningar till 2009 års stipendium, fram till den 19 september 2009.

På bloggen http://web.mac.com/joesundelin0gi/iWeb/Masker/074CE768-91E0-442D-A383-677A19879F01.html kan du som är nyfiken följa Odenteaterns repetitionsarbete under ledning av Mona Malm. Charlie Chaplin♥ Cleopatra är en iscensättning av Hjalmar Bergmans radiodrama Bakom masker.

Kärleksspel i en akt av Hjalmar Bergman
Ja, visst är det radiodramat Bakom masker som avses. I höst ges dramat för första gången på en teaterscen, på Odenteatern i Stockholm. ”Regi-öga” är Mona Malm, och huvudrollerna spelas av teaterdirektörerna själva, Klas Ahlstedt och Paula Ternström. I övriga roller medverkar Erica Lernehav och Joe Sundelin.


Premiär lördagen den 6 oktober 16.00. Hjalmar Bergmansamfundet håller sitt årsmöte på teatern i anslutning till premiären.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Alla är hjärtligt välkomna! Det gäller även icke-medlemmar, så ta gärna med intresserade vänner och bekanta. För medlemmarna finns det 40 förbokade biljetter, som samfundet betalar. Biljetter kan beställas och hämtas i Odenteaterns biljettkassa, Västmannagatan 56, nära Odenplan, 08-326090, info@odenteatern.se. Kassan är öppen tisdag till och med torsdag 16.00-19.00. Ordinarie biljettpris gäller för medföljande, 130 kr med kaffe och kaka.
Mer info om pjäsen: www.odenteatern.se info@odenteatern.se
Kallelse har skickas ut till medlemmarna i slutet av augusti.

Teaterbesök med samfundet
I samband med att Stockholms Stadsteater sätter upp Hjalmar Bergmans Clownen Jac i samarbete med Strindbergs Intima Teater, ordnade samfundet en teaterkväll den 2 mars.

Lars Lind och Sven Wollter spelar Clownen Jac, i Rickard Günthers regi, och alla tre deltog i ett panelsamtal om pjäsen tillsammans med litteraturvetarna Sten Wistrand och Åsa Mälhammar från Hjalmar Bergmansamfundet, efter föreställningen.

En döds memoarer
översatt till engelska
Nu har Neil Smiths översättning av En döds memoarer kommit på engelska. Genom ett speciellt erbjudande får samfundets medlemmar chans att beställa boken direkt från förlaget, till en kostnad av 150:- inklusive porto. En bra present till engelsktalande vänner! (Det går bra att skriva sin beställning på svenska.)


Norvik Press
University of East Anglia (LLT)
Norwich NR47TJ
UK
(+44) 1603 593356
norvik.press@uea.ac.uk
www.norvikpress.com


Hjalmar Bergmansamfundet är ett litterärt sällskap som stödjer forskning, publicerar skrifter och bedriver programverksamhet om Bergman och hans verk sedan 1958. Enligt stadgarna ska samfundet verka för att sprida och fördjupa intresset för Hjalmar Bergman och hans författarskap.

Hjalmar Bergmansamfundet vill främja läsningen av hans verk, diskussioner, föredrag, uppsättningar av Bergmans dramatik, forskning om och utgivning av Bergmans verk och bergmaniana.

Samfundet kontaktas via sekreterare Inger Hullberg, Järntorgsgatan 9, 703 61 Örebro, tfn 019-14 56 60 eller e-post exbru@hotmail.com, eller ordförande Johan Hirschfeldt, johan.hirschfeldt@swipnet.se, tfn 08-85 49 42, eller skriv till Hjalmar Bergmansamfundet c/o Johan Hirschfeldt, Stockholmsvägen 74, 182 74 Stocksund. Frågor om medlemsregister, boklager och fakturor och avgifter mm handhas av skattmästare Brita Molin, Sturegatan 16, 702 14 Örebro, tfn 019-32 06 37, brita.molin@ub.oru.se.