Ulf Stark i Hjalmar Begmansamfundets styrelse uppmanar sina författarkollegor att delta i samfundets essäpristävling:

”Vissa författare är kanske mer än andra författarnas författare. Såna vi går tillbaka till. Vars böcker vi aldrig blir klara med. Som sätter igång våra tankar.
För mej är Hjalmar Bergman en sån.
Han är en pessimist att bli glad av.
Det har jag blivit sedan jag gick i gymnasiet och läste Markurells i Wadköping och hoppades att pappa skulle ta intryck av den och bjuda censorer och lärarkollegium på tandläkarsprit inför mitt studentförhör.
Den som skriver den bästa essän eller uppsatsen om hans författarskap vinner priset på 8000 kronor.
Deadline är 080901.”

Text: Ulf Stark

Bokmässan i Örebro 14-16 november

Samfundet medverkar på bokmässan i Örebro med eget bokbord och ett antal evenemang.

Fredagen den 14 november
Lokal: Bernadottesalongen
13.00-13.45 I krumelurernas värld
Paula Ternström, skådespelerska och teaterdirektörvid Odenteatern, och ungdomar från Örebro framför korta scener ur Hjalmar Bergmans verk.

Lördagen den 15 november
Lokal: Barntornet

12.00-13.00 Hjalmars pappa och min
Författaren Ulf Stark berättar om Hjalmar Bergmans pappa och sin egen.

Söndagen den 16 november
Lokal: Drottning Blanka
11.00-11.45 Chefen fru Ingeborg
Chefen fru Ingeborg var en kvinna och företagsledare, inskriven i sin tid. Eva Faye-Wevle, Handelshögskolan i Stockholm, berättar om hur hon läser Hjalmar Bergmans roman som ”ögonöppnare” tillsammans med sina studenter. Dialog ochsamtal
Tid: 11.00–11.45
Arrangör: Hjalmar Bergman Samfundet

Soffan, söndagen den 16 november
12.30 Cecilia Beckmann samtalar med Eva Faye-Wevle om Chefen Fru Ingeborg
15.30 Maria Larsson samtalar med Johan Hirschfeldt från Hjalmar Bergmansamfundet

Läs mer på bokmässans egen webbplats: www.bokmassan.net

Hjalmar Bergman-samfundet, 50 år i år, delar ut ett essäpris om 8.000 kronor för vetenskapliga uppsatser och friare hållna essäer om Hjalmar Bergman och hans verk. Bidrag ska vara samfundet tillhanda senast måndagen den 1 september 2008.

Syftet med priset är både att uppmuntra bra Bergmanstudier, i vidare bemärkelse, och att gynna återväxten inom Bergmanforskningen. ”Hjalmar Bergman-samfundet vill locka nya skribenter in på äventyret att skriva något om denne författare, som inte upphör att oroa, roa och förvåna”, säger samfundets ordförande Johan Hirschfeldt.

Priset är främst tänkt för litteraturstudenter upp till och med magisternivå, men även andra skribenter är välkomna att söka.

Ansökningar mottas av styrelsen löpande fram till den 1 september. Priset delas ut för en förtjänt uppsats eller essä. Offentliggörande av pristagare sker i november 2008 vid bokmässan i Örebro.

Regler: Uppsats/essä bör omfatta totalt 25 000–150 000 tecken. Bidrag skickas på e-post som bilaga i wordfil (ska innehålla författarens namn) till pasjogren(a)telia.com eller postas i fyra exemplar till ”HjB-uppsats”, Peter A. Sjögren, Rindögatan 15, 1 tr.,
115 36 Stockholm. Bidrag ska vara samfundet tillhanda senast den 1 september 2008. Följebrev med en kortfattad presentation av författaren på några rader, samt kontaktuppgifter (namn, adress,
e-postadress, telefonnummer) ska bifogas. Ange även om uppsatsen ventilerats samt om den publicerats.

Pristagare utses av Hjalmar Bergman-samfundets styrelse efter förslag av ett prisutskott inom styrelsen. Samfundet förbehåller sig rätten att publicera insända bidrag. Eventuella reservationer mot detta måste anges i ansökan. Samfundet förbehåller sig också rätten att inte utse pristagare om insända bidrag inte håller tillräckligt hög kvalitet.

Frågor? Kontakta Peter A. Sjögren; pasjogren(a)telia.com, 08-661 37 56, 070-593 05 66.

I anslutning till teaterpemiären i Stockholm håller samfundet årsmöte ca 17.00 på Odenteatern den 6 oktober 2007. Dagordning och övriga handlingar kommer att delas ut på mötet.

23-25 november på Örebro slott
Hjalmar Bergmansamfundet kommer att medverka vid bokmässan på Örebro slott även i år, med seminarium, bokbord, stipendieutdelning och högläsning. Under mässans öppethållande har vi ett bokbord med försäljning av samfundets egna böcker samt titlar av Bergman, som till exempel en nyutgåva av Swedenhielms och Chefen fru Ingeborg i pocket, till mycket låga priser. Vi har också bra erbjudanden till nya medlemmar, och informerar om vår verksamhet. Bokbordet är centralt placerat i stora länssalen. Varmt välkommen dit!

Medlemmar från samfundet kommer också att medverka med kortare uppläsningar av romanavsnitt i de litterära sällskapens salong i ett av slottets tornrum.

Lördagen den 24 november 13.00
Utdelning av Hjalmar Bergmanssamfundets
stipendium för litteraturvetenskap och essäistik
För första gången delar samfundet ut sitt nyinstiftade uppsatsstipendium vid en ceremoni på stora scenen i länssalen, med pristagaren och representanter från samfundet. Det blir också intervjuer på plats.

Lördagen den 24 november 13.30
Seminarium: ”Allt mänskligt har varit och är mitt”
En presentation av Hjalmar Bergman som brevskrivare
Vid Hjalmar Bergmansamfundets seminarium om brevskrivaren Hjalmar Bergman i bernadottesalongen presenteras också utgivningen av Hjalmar Bergmans samlade brev. Under 2008 påbörjas publiceringen av breven i flera volymer, vetenskapligt redigerade och kommenterade av litteraturprofessorerna Kerstin Dahlbäck och Sverker R. Ek. Nu berättar de om sitt arbete och diskuterar Hjalmar Bergman som brevskrivare. Det bjuds också tillfälle att ställa frågor.
(Fotnot: Rubriken är ett citat ur ett brev till Ellen Key 1915.)

Det nystartade lilla förlaget Atrium, som specialiserar sig bland annat på dramatik, väljer att ge ut Hjalmar Bergmans Swedenhielms som en av sina första titlar. Kerstin Dahlbäck har skrivit förordet, och förlaget har planer på att ge ut flera av Bergmans dramer framöver. Boken lanseras vid bokmässan i Göteborg i september.

Boken kan beställas direkt från förlaget. Mer info: www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se

Ett 20-tal bergmanintresserade örebroare vandrade i Hjalmar Bergmans spår med Leif Hjalmarsson som ciceron på Södra Kyrkogården i Örebro på Hjalmar Bergmans födelsedag, onsdagen den 19 september 18.30.

Så här rapporterar samfundets sekreterare, Inger Hullberg:
”Vilken beskrivning hade inte Hjalmar Bergman kunnat göra av kyrkogårdsvandringen med Leif Hjalmarsson? Regntung och skymningsblå låg sensommarhimlen över Södra Kyrkogården (eller med dess korrekta namn, Nicolai kyrkogård), vars gångar och kvarter bredde ut sig framför det tjugotal medlemmar ur samfundet som infunnit sig för att under någon timme flyttas tillbaka till Hjalmar Bergmans tid och värld. Leif Hjalmarsson, som kan sin kyrkogård och har läst sin Bergman, lyckades förmedla en kyrkogårdsförvaltares vedermödor för att hålla en begravningsplats i skick, och vilket kulturarv som han faktiskt vårdar. Vi fick en del biografiska data serverade men framförallt anekdoter, historier och litterära citat, som visade prov på Hjalmar Bergmans strålande porträtteringskonst, hans bitska penna och stora humor. Detta, i kombination med miljön – den vackra, intima lilla kyrkogården med dess fantasieggande belysning — Hjalmarssons rappa, faktaspäckade framställning och vår egen närvaro — vi sentida krumelurer — gav sammantaget en stark känsla av att Wadköping fortfarande lever. Bättre födelsedagspresent kunde inte Hjalmar Bergman fått!”
Inger Hullberg

Nu efter den 19 september tar vi inte emot nya ansökningar till uppsatsstipendiet. Stipendiat kommer att tillkännages vid bokmässan i Örebro slott lördagen den 24 november i år. Vi tackar för insända ansökningar.

Styrelsen tar dock löpande emot ansökningar till 2009 års stipendium, fram till den 19 september 2009.

På bloggen http://web.mac.com/joesundelin0gi/iWeb/Masker/074CE768-91E0-442D-A383-677A19879F01.html kan du som är nyfiken följa Odenteaterns repetitionsarbete under ledning av Mona Malm. Charlie Chaplin♥ Cleopatra är en iscensättning av Hjalmar Bergmans radiodrama Bakom masker.

Kärleksspel i en akt av Hjalmar Bergman
Ja, visst är det radiodramat Bakom masker som avses. I höst ges dramat för första gången på en teaterscen, på Odenteatern i Stockholm. ”Regi-öga” är Mona Malm, och huvudrollerna spelas av teaterdirektörerna själva, Klas Ahlstedt och Paula Ternström. I övriga roller medverkar Erica Lernehav och Joe Sundelin.


Premiär lördagen den 6 oktober 16.00. Hjalmar Bergmansamfundet håller sitt årsmöte på teatern i anslutning till premiären.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Alla är hjärtligt välkomna! Det gäller även icke-medlemmar, så ta gärna med intresserade vänner och bekanta. För medlemmarna finns det 40 förbokade biljetter, som samfundet betalar. Biljetter kan beställas och hämtas i Odenteaterns biljettkassa, Västmannagatan 56, nära Odenplan, 08-326090, info@odenteatern.se. Kassan är öppen tisdag till och med torsdag 16.00-19.00. Ordinarie biljettpris gäller för medföljande, 130 kr med kaffe och kaka.
Mer info om pjäsen: www.odenteatern.se info@odenteatern.se
Kallelse har skickas ut till medlemmarna i slutet av augusti.