The American-Scandinavian Foundation har tilldelat samfundsmedlemmen Margareta Horiba översättarpris för hennes översättning av Flickan i frack, som förhoppningsvis kommer att ges ut i en dubbelspråkig studentutgåva i USA av Modern Language Association. Ett avsnitt av Horibas översättning har också publicerats i Scandinavian Review. I prismotiveringen står det att Horiba har “produced a quite miraculous manuscript, finding the Bergman tenor perfectly”, “the translator has understood Bergman’s vanished world and cherishes it”. Margareta Horiba, som är pensionerad bibliotekarie och bosatt i USA sedan 40 år, säger att Hjalmar Bergman har gått henne i blodet. Hon har också vågat sig på att översätta Herr von Hancken och Mor i Sutre. Samfundet gratulerar till priset och ser fram emot de kommande publiceringarna!

Läs mer om priset på http://www.amscan.org/translation.html.

Under våren planerar samfundet bland annat att ordna teaterbesök — det är Stockholms stadsteater som sätter upp Clownen Jac med premiär den 27 januari — samt föredrag och seminarium om Hjalmar Bergmans brev. Mer info om detta publiceras i februari.

Samfundet hoppas också kunna publicera både en uppdaterad bibliografi och en antologi med föredrag och essäer under 2007.

I samband med bokmässan i Örebro den 17-19 november höll samfundet 2006 års årsmöte i Karolinska skolan i Örebro, lördagen den 18 november. Under fredagen, lördagen och söndagen var vi också engagerade i bokmässan på Örebro slott och vid invigningen av det nya Hjalmar Bergmanmuseet i ”Wadköping”. Samfundet hade ett bord på bokmässan med information och småskalig antikvariatsförsäljning av böcker av och om Hjalmar Bergman.

En brevskrivares självförståelse – kring utgivningen av Hjalmar Bergmans brev
Projektet att ge ut Hjalmar Bergmans samlade brev närmar sig nu sin fullbordan. De båda ansvariga forskarna, professorerna Sverker R. Ek och Kerstin Dahlbäck, berättade om Bergmans korrespondens.


Årsmöte och föredrag
Före dette lektorn vid Karolinska skolan Erland Bohlin berättade om Hjalmar Bergman och Karolinska skolan, en skolgång som fick en ganska dramatisk avslutning. Omedelbart därefter följde årsmötet. Se separat notis om förändringar i styrelsen.

Besök på Elgérigården
En mindre grupp besökte Elgérigården, det hus där Hjalmar Bergmans morfar D.J. Elgérus bodde och som var en samlingsplats för den stora familjen.

Invigning av det nya Hjalmar Bergmanmuseet i Wadköping
Teaterladan: Enhetschef Susann Pettersson hälsade välkommen. Gunnar Uddén läste ”Clownens katekes”.
Hjalmar Bergmanmuseet: Wadköpings borgmästare Gerd Engman och Johan Hirschfeldt, ordförande i Hjalmar Bergman Samfundet, invigde det nya Hjalmar Bergmanmuseet.
Teaterladan: Anders Clason, tidigare chefredaktör vid Nerikes Allehanda och tidigare ordförande i Hjalmar Bergman Samfundet, talade kring Hjalmar Bergmans författarskap.


Samfundets nye ordförande är Johan Hirschfeldt, president i Svea hovrätt. Johan Hirschfeldt är född 1942, bor i Stocksund utanför Stockholm och är gift med Ingar Beckman Hirschfeldt som är bibliotekarie och chef för Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Hans intressen vid sidan av juridiken är främst humanistiska.

Så här berättar Johan Hirschfeldt själv om sitt förhållande till Hjalmar Bergman:

”Jag mötte Hjalmar Bergman först genom högläsning i familjen. Min far läste Markurells i Wadköping för oss när jag var mycket ung, och vi talade mycket om hans författarskap. Johannes Edfeldts upplaga av Hjalmar Bergmans samlade verk växte vartefter och stod i röda band i bokhyllan.

Sedan blev det mera Hjalmar Bergman på skolteatern (Anders Ek som Nathan och Naima Wifstrand i Farmor och Vår Herre) och i gymnasiet, där jag minns att vi läste Markurells och min svensklektor analyserade inledningen med humlan och råttan. Senare läste vi även Jag, Ljung och Medardus.

I tonåren läste jag också Vi Bookar, Krokar och Rothar. Den speglade den svenska moderna historien och gjorde ett starkt intryck på mig. Att sedan efter 40 år läsa Kerstin Ekmans och Sven Christer Swahns essäer om den romanen i samfundets senaste vackra skrift, Himmel, helvete och galenskap gjorde att den romanen direkt levde upp igen på ett märkligt sätt.

Annars är det nog Herr von Hancken som är min favorit med pastisch, galenskap och absurditet. Det är min bergmanska omläsningsbok.

Under de senaste åren har jag täppt till en del luckor. Loewenhistorier överraskade mig med sin intensitet och Mor i Sutre med sin symbolism. De senaste tre somrarna har jag läst Erik Hjalmar Linders trebandbiografi och nu i somras läste jag Chefen fru Ingeborg.

Måndagen den 3 april ordnade Hjalmar Bergmansamfundet i ABF-huset ett möte kring Hjalmar Bergman och radioteatern. Hjalmar Bergman var en pionjär i de moderna medierna film och radio. Han skrev experimentell radiodramatik och hans sista stora roman Clownen Jac skrevs som radioföljetong. Hjalmar Bergmans egen uppläsning i radio 1930 av ”Clownkatekesen” som en del av den följetongen blev en höjdpunkt i radions historia och samtidigt Hjalmar Bergmans farväl till publiken och livet. Någon inspelning av Hjalmar Bergmans röst i radio finns dock inte bevarad. Inspelningsverksamheten på radio kom igång först en bit in på 1930-talet.

Vid mötet presenterade avgående radioteaterchefen Magnus Florin passager ur uppsättningar av Hjalmar Bergmanpjäser från radions ljudarkiv. Han belyste med ljudklippen främst en senare del av Hjalmar Bergmans författarskap men också mera allmänt radions och radioteaterns framväxt och roll i Sverige från 1920-talet och en bit in på 1930-talet. Men också senare tiders Hjalmar Bergmanföreställningar i radio kommenterades av Magnus Florin och två andra medverkande. Regissörerna Åsa Melldahl och Jonas Cornell berättade om sina radiouppsättningar av Bakom masker, Clownkatekesen och En döds memoarer.

Text: Johan Hirschfeldt

Årsmöte i Örebro
Samfundet kommer att hålla sitt årsmöte 2006 på slottet i Örebro i samband med bokmässan den 17-19 november, där vi även planerar att medverka och ha ett bokbord. Flera medlemsaktiviteter planeras också i Örebro den helgen.

Utgivningen av Hjalmar Bergmans samlade brev
Det omfattande forskningsprojekt som bedrivits av litteraturprofessorerna Kerstin Dahlbäck och Sverker Ek under de senaste tio åren, går nu in i sin slutfas. Samfundet söker därför finansiering till utgivningen, som planeras starta under det kommande året.

Rättelse
Den engelska översättning av En döds memoarer (Norvik Press) som vi skrivit om kommer inte att publiceras förrän tidigast i slutet av året.

MEDLEMSMÖTE I STOCKHOLM
På Valentin 2006 hölls ett medlemsmöte på vinkällaren Grappe. Kulturjournalisten, PEN-ordföranden mm Björn Linell talade om Hjalmar Bergman utifrån texter av Tor Bonnier och Fredrik Böök samt ur Clownen Jac. Mona Malm läste.

VEM TROR PÅ SAGOR HÄR?
Program om Hjalmar Bergman och H C Andersen. Vid bokmässan i Örebro den 18 november 2005, ordnade samfundet ett program på temat sagoberättarna Hjalmar Bergman och H C Andersen på Örebro slott. Författaren och dramatikern Ulf Stark samtalade med Hjalmar Bergmansamfundets Anders Clason, och skådespelaren Gunnar Uddén läste valda stycken ur sagorna.

Årsmötet 2005 hölls i Stockholm i september
Protokoll från årsmötet kommer att publiceras här inom kort.

WADKÖPING TUR OCH RETUR
Ett välbesökt och uppskattat författarprogram med utgångspunkt i samfundets senaste bok, Himmel, helvete och galenskap: Elva författare läser Hjalmar Bergman arrangerades i Stockholm lördagen den 17 september i anslutning till samfundets årsmöte. Medverkade gjorde bland andra författarna Kerstin Ekman, Carl Johan De Geer, Eva Ström, Heidi von Born, Ulf Stark och Jan Henrik Swahn.

Boken kan beställas från bokförlaget Lind & Co http://www.lindco.se/

Rekommenderade länkar

Här kan du läsa mer om Hjalmar Bergman och samfundet:
http://www2.orebro.se/stadsbibliotek/bergman/samfund.htm
Örebro Stadsbibliotek har även info om arkivet och museet på sin hemsida.

Svenska akademien har lagt ut en klassikerutgåva av En döds memoarer i PDF-format.
http://www.svenskaakademien.se/SVE/klassiker/hb.htm

Projekt Runeberg har lagt ut ett antal verk av Hjalmar Bergman på nätet, och har även publicerat en bibloografi i urval, samt information om upphovsrätten till Bergmans verk.
http://runeberg.org/authors/hbergman.html

Kungliga Bibliotekets databas Libris ger en komplett lista på Hjalmar Bergmans verk vid svenska bibliotek.
http://websok.libris.kb.se/websearch/search?SEARCH_PERS=Hjalmar+Bergman
Här kan du också göra en egen sökning på litteratur om Hjalmar Bergman, eller en lista på samfundets egen skriftserie.
http://websok.libris.kb.se/websearch/search?INDEX_WSER_AND=02845202