Vi vill gärna tipsa om denna filmvisning på filmhuset i Stockholm lördagen den 1 november. Gratis.

13.00 BIO VICTOR
Stumfilm magnum: Flickan i frack
Regi: Karin Swanström, Sverige, 1926, 114 min.
Med Einar Axelsson, Magda Holm, Nils Arehn, Karin Swanström, Kar de Mumma.
Många missade visningen på försommaren av denna nyrestaurerade film, regisserad av en av de första svenska kvinnor som var verksam som filmregissör. Berättelsen om studentskan som gör skandal på bal bygger på en roman av Hjalmar Bergman.
● Matti Bye ackompanjerar visningen på flygel. ●

Hela programmet: www.sfi.se/langelevefilmen/

Den 9-10 november ordnar tidskriften VI ”Sällskapsliv till sjöss” i samarbete med några författarsällskap. Hjalmar Bergmansamfundet medverkar med teaterföreställningen ”Bakom masker”.

Mer information, anmälsningsdatum och priser finns här om du följer länken. http://www.dels.nu/Sallskapslivnov2008.html

Styrelsemöten hålls, liksom årsmöten, enligt stadgarna omväxlande i Stockholm och Örebro. Ny styrelse sedan årsmötet den 19 september 2008 är:

Johan Hirschfeldt, ordförande, johan.hirschfeldt(at)transit.se
Inger Hullberg, sekreterare, exbru(at)hotmail.com

Anders Clason, synnove.clason(at)comhem.se
Kerstin Dahlbäck, kerstin.dahlback(at)littvet.su.se
Magnus Florin, magnus.florin(at)telia.com

Carl-Jan Granqvist, carl.jan(at)hellefors.se
Stina Lyles, redaktör för skriftserie och webb, stina.lyles(at)tele2.se
Mona Malm, monawalle(at)telia.com
Åsa Mälhammar, asa_malhammar(at)hotmail.com

Brita Molin, skattmästare britamolin(at)yahoo.se
Jan Olsson, jan.olsson(at)mail.film.su.se
Peter Sjögren,
pasjogren(at)telia.com
Ulf Stark, starka(at)glocalnet.net

Paula Ternström, paula.ternstrom(at)telia.com
Sten Wistrand,
sten.wistrand(at)oru.se

Samfundets redaktionskommitté utgörs av Magnus Florin Åsa Mälhammar, Peter Sjögren och Stina Lyles.

Samfundet medverkade på bokmässan på Örebro slott även 2007, med seminarium, prisutdelning och högläsning. Vi hade bokbord med försäljning av samfundets böcker samt titlar av Bergman, och erbjudanden till nya medlemmar.

På bilden syns Hjalmar Bergmansamfundets bokbord, bemannat av Lars Molin, Brita Molin och Ingar Beckman Hirschfeldt. Foto: Stina Lyles

Medlemmar från samfundet medverkade också med kortare uppläsningar av romanavsnitt i de litterära sällskapens salong i ett av slottets tornrum.

Samfundet tillkännagav att ett särskilt pris och hedersomnämnande av Lars G. Warne detta år fick ersätta den utdelning av Hjalmar Bergmanssamfundets nyinstiftade stipendium för litteraturvetenskap och essäistik som skulle skett för första gången men ställdes in, då kvaliteten på insända bidrag inte bedömdes vara tillräckligt hög. Lars G. Warne har tidigare varit verksam inom styrelsen och gjort betydande insatser för samfundet, och har skrivit ett par kortare uppsatser om Hjalmar Bergman och radion, utom tävlan. Samfundet planerar att publicera dessa i en antologi inom ramen för sin skriftserie 2009.

Samfundets ordförande Johan Hirschfeldt och tidigare ordföranden Kerstin Dahlbäck, redaktör för Hjalmar Bergmans samlade brev, intervjuades på stora scenen i länssalen. Foto: Stina Lyles

På lördagen ordnade samfundet ett seminarium med rubriken ”Allt mänskligt har varit och är mitt” — en presentation av Hjalmar Bergman som brevskrivare, om utgivningen av Hjalmar Bergmans samlade brev. Kerstin Dahlbäck berättade om arbetet med redigeringen och kommenterandet av breven och diskuterade Hjalmar Bergman som brevskrivare och skådespelaren Magnus Wetterholm från Stadrateatern läste ur breven. Hösten 2008 påbörjas publiceringen av breven i flera volymer, vetenskapligt redigerade och kommenterade av litteraturprofessorerna Kerstin Dahlbäck och Sverker R. Ek.
”Förklädnader”
Fredagen den 19 september bjuder vi på en jubileumsprogram för att fira Hjalmar Bergman, 125 år, och Hjalmar Bergmansamfundet, 50 år. Uppläsningar, sång och musik och föredrag av kända skådespelare, sångare, författare och forskare, med Magnus Florin som konferencier.
Tid: 18.oo–21.00. Kom i god tid. Insläpp från 17.30.
Plats: Börshuset, ingången från Källargränd, Gamla stan, Stockholm.
Öppet för allmänheten, fri entré, föranmälan rekommenderas, då intresset är stort och antalet platser begränsat.
Föranmälan: giuliaray@gmail.com endast per e-post.
Kontakta oss om du vill ha inbjudan som en pdf-fil! stina.lyles@tele2.se
På programmet
Förhandspresentation av Hjalmar Bergmans brev som utkommer under hösten. Gösta Ekman och Mona Malm läser ur breven. Introduktion av Hans Isaksson, Albert Bonniers förlag.
Musik: Kuplettsångaren Mattias Enn med Herrn i frack & toner från Hjalmar Bergmans Berlin. Erland Bohlin & Harald Bohlin framför Gluntar, sällskapssånger från föräldrahemmet.
Skådespelarna Christian Berling, Irene Lindh och Paula Ternström läser ur Hjalmar Bergmans verk.
Tal av Kerstin Dahlbäck, Carl-Jan Granqvist, Stina Lyles, Jan Olsson, Tiina Rosenberg, Ulf Stark och Sonja Svensson.
Konferencier: Magnus Florin.
Årsmöte 2008
Samfundet håller sitt årsmöte i anslutning, 17.00-17.30. Kallelse har gått ut till medlemmarna. Handlingar delas ut på plats.
Festsupé
Supé för medlemmar och inbjudna gäster efter 21.00, för 475 kr per kuvert. Föranmälan till Giulia Ray (giuliaray@gmail.com eller 073-9373133) och betala in beloppet på samfundets plusgiro 60 07 82 -7 senast den 12 september. Ange deltagarnamn vid betalningen.
Foto: IBL

Atrium Förlag ger ut en samling Hjalmar Bergman-dramatik, den första nyutgåvan av ”Marionettspel” på 55 år. Nu inkluderas ett fjärde drama, ”Spelhuset”, som enligt brevuppgifter skrevs samtidigt med ”En skugga” och borde varit med i den ursprungliga marionettspelssamlingen, men inte kom med av brist på utrymme. Boken rymmer också ”Dödens arlekin”, ”En skugga”, ”Herr Sleeman kommer” och ”Spelhuset”, och kallas därför ”Fyra marionettspel”, samt ett nyskrivet förord av litteraturprofessorn och Hjalmar Bergman-kännaren Sverker R. Ek.
Samfundets medlemmar får 10% rabatt på boken, som kan beställas på förlagets hemsida, där det också finns mer information om utgåvan.

MEDLEMSAVGIFT
Årsavgiften är 250 kronor, för familjemedlem på samma adress 100 kronor, för studerande 100 kronor. Ständigt medlemskap 2.000 kronor. Glöm inte att skriva avsändare! (Namn och adress, samt e-postadress.)
Plusgironummret är 600782–7. Vill du betala från utlandet görs en överföring till samfundets konto i Svenska Handelsbanken, IBAN se0960000000000364594861SWIPT HANDSESS.

ADRESSÄNDRING
Anmäl adressändring! För att Samfundets försändelser ska komma rätt måste vi förstås ha korrekta adresser. Ge oss gärna din e-postadress också.

KONTAKTA OSS
Skriv eller ring till ordföranden eller sekreteraren, kontaktinfo se rubrik Styrelsen. Du kan också maila webbredaktören.

Som en stor bokcirkel på ABF Stockholm
Hjalmar Bergmansamfundet fyller 50 år 2008 och bjuder in till en bokcirkelinspirerad programserie under fyra onsdagar på ABF Stockholm, där vi samtalar med inbjudna gäster om utvalda romaner, och har gott om tid för diskussioner med publiken. Samtalen leds av samfundets Anders Clason, tidigare ordförande, och Stina Lyles, redaktör.

Herr von Hancken den 13 februari
Vi läser och samtalar med författaren Ulf Stark och Johan Hirschfeldt, ordförande i samfundet.

Clownen Jac den 12 mars
Vi läser och samtalar med författaren och litteraturvetaren Carina Burman.

Chefen fru Ingeborg den 9 april
Vi läser och samtalar med fil mag Eva Faye-Wevle, Handelshögskolan, om Chefen fru Ingeborg ur ett ledarskapsperspektiv.

En döds memoarer den 7 maj
Vi läser och samtalar med Magnus Florin, författare och dramaturg, och Jonas Cornell, regissör.

Tid: 18.00–19.30 med fikapaus, på ABF Stockholm på Sveavägen.

Ingen föranmälan krävs, men antal platser är begränsat, så kom gärna i god tid.
Gratis för medlemmar. Bra medlemserbjudanden på plats för den som vill gå med.
Entré övriga 50:- per tillfälle.

Reservation för eventuella ändringar. För aktuell info se även abfstockholm.se

Ulf Stark i Hjalmar Begmansamfundets styrelse uppmanar sina författarkollegor att delta i samfundets essäpristävling:

”Vissa författare är kanske mer än andra författarnas författare. Såna vi går tillbaka till. Vars böcker vi aldrig blir klara med. Som sätter igång våra tankar.
För mej är Hjalmar Bergman en sån.
Han är en pessimist att bli glad av.
Det har jag blivit sedan jag gick i gymnasiet och läste Markurells i Wadköping och hoppades att pappa skulle ta intryck av den och bjuda censorer och lärarkollegium på tandläkarsprit inför mitt studentförhör.
Den som skriver den bästa essän eller uppsatsen om hans författarskap vinner priset på 8000 kronor.
Deadline är 080901.”

Text: Ulf Stark

Bokmässan i Örebro 14-16 november

Samfundet medverkar på bokmässan i Örebro med eget bokbord och ett antal evenemang.

Fredagen den 14 november
Lokal: Bernadottesalongen
13.00-13.45 I krumelurernas värld
Paula Ternström, skådespelerska och teaterdirektörvid Odenteatern, och ungdomar från Örebro framför korta scener ur Hjalmar Bergmans verk.

Lördagen den 15 november
Lokal: Barntornet

12.00-13.00 Hjalmars pappa och min
Författaren Ulf Stark berättar om Hjalmar Bergmans pappa och sin egen.

Söndagen den 16 november
Lokal: Drottning Blanka
11.00-11.45 Chefen fru Ingeborg
Chefen fru Ingeborg var en kvinna och företagsledare, inskriven i sin tid. Eva Faye-Wevle, Handelshögskolan i Stockholm, berättar om hur hon läser Hjalmar Bergmans roman som ”ögonöppnare” tillsammans med sina studenter. Dialog ochsamtal
Tid: 11.00–11.45
Arrangör: Hjalmar Bergman Samfundet

Soffan, söndagen den 16 november
12.30 Cecilia Beckmann samtalar med Eva Faye-Wevle om Chefen Fru Ingeborg
15.30 Maria Larsson samtalar med Johan Hirschfeldt från Hjalmar Bergmansamfundet

Läs mer på bokmässans egen webbplats: www.bokmassan.net