OBS: Brevkvällen på Postmuseet äger rum onsdagen den 10 mars (inte den 3:e som det stod i en tidning)!

Det är Postmuseet som anordnar detta program onsdagen den 10 mars kl 18.00 med anledning av utgivningen av Hjalmar Bergmans brev. Samfundets vice ordförande professor Kerstin Dahlbäck kommer att hålla föredrag och brevuppläsning med två skådespelare äger rum. Bokning av biljetter (50 kr) i receptionen, ring telefon 08-7811759. För samfundets medlemmar ska entrén dock i slutändan inte kosta något. Medlemmar ersätts av samfundet för ev. utlägg eller också ordnar vi en kollektiv betalning. I restaurang Treskillingen serveras mat och dryck. Adress: Lilla Nygatan 6, Gamla stan, Stockholm. Obs alltså att deltagande måste bokas! Välkomna! Se vidare Postmuseets hemsida.

/ Johan Hirschfeldt

Du kan nå samfundets styrelse genom att kontakta någon av styrelseledamöterna som Du vet hur Du ska nå eller på dessa adresser:

Ordföranden Johan Hirschfeldt, Stockholmsvägen 72, 182 74, Stocksund, 08-854942 eller johan.hirschfeldt@transit.se
Sekreteraren Inger Hullberg, Järntorgsgatan 9, 703 61 Örebro
Skattmästaren Clas Jackert, Rosengårdsvägen 33, 186 33 Vallentuna.

Vissa ytterligare uppgifter:
Medlemsavgift 250 kr per år.
Plusgirokonto: 600782-7
Organisationsnummer: 875001-0442
/Johan Hirschfeldt

Ordförande Ingar Beckman Hirschfeldt, tillika skattmästare

Vice ordförande Gunnel Grundberg

Sekreterare Inger Hullberg

Pär Bäckman

Helena Chou Gyorki

Jan Holmquist

Arne Johnsson

Pontus Plaenge

Börje Rosmark

Sten Wistrand

Lasse Zilliacus

 

I stället för filmkväll blir det dock en brevkväll om Hjalmar Bergman i början av mars.

Det är Postmuseet som anordnar detta program onsdagen den 10 mars kl 18.00 med anledning av utgivningen av Hjalmar Bergmans brev. Samfundets vice ordförande professor Kerstin Dahlbäck kommer att hålla föredrag och brevuppläsning med en skådespelare äger rum. Bokning av biljetter i receptionen, ring telefon 08-7811759. I restaurang Treskillingen serveras mat och dryck. Adress: Lilla Nygatan 6, Gamla stan, Stockholm. Obs alltså att deltagande måste bokas! / Johan Hirschfeldt

Den filmkväll, Hjalmar Bergman och filmen, som här tidigare har aviserats till den 1 mars måste tyvärr ställas in. Skälet är att kostnaderna, dvs. visningsersättningen för filmklippen, visat sig bli alltför höga för samfundet. Detta beklagas mycket. / Johan Hirschfeldt


Nu är det dags för Åsa Mälhammar att lägga fram sin doktorsavhandling (Stockholms universitet, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria), en motivstudie med narrfiguren i fokus. Alla som är intresserade är välkomna att närvara vid disputationen, 13.00 i auditoriet i Humanistvillan (direkt till vänster vid T Universitetet, Frescativägen 24, Stockholm)

Avhandlingen En svensk harlekinad: Narren som litterärt motiv hos Carl Jonas Love Almqvist, Hjalmar Bergman och Lars Forssell ingår i Hjalmar Bergmansamfundets skriftserie och kommer att skickas ut till medlemmarna. Den medlem som så önskar kan hämta sitt ex i samband med disputationen.

Mer info om avhandlingen och disputationen finns på Stockholms universitets webb:
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:213853
Läs mer eller beställ avhandlingen på förlagets webb:

Hjalmar Bergman Samfundet

Medlemsinformation med kallelse till årsmöte lördagen den 14 november i Örebro

Kallelse till årsmötet

Medlemmarna kallas härmed till 2009 års årsmöte som äger rum lördagen den 14 november klockan 14.00 i Personalrummet. Karolinska Skolan i Örebro. Dagordning och övriga handlingar kommer att finnas på plats vid mötet.

Från klockan 13.30 serveras kaffe och smörgås och medlemmarna får tillfälle att träffas före förhandlingarna.

Efter årsmötesförhandlingarna föreläser Kerstin Dahlbäck över ämnet Egenheter och egensinne i Hjalmar Bergmans brevspråk. / Sekreteraren Inger Hullberg

Bokmässan i Örebro

På bokmässan i Örebro den 13 och 14 november deltar Samfundet med bokbord samt två seminarier. På fredagen har Ulf Stark ett ”barnprogram” i barntornet med titeln Hjalmars pappa och min, så ta gärna med barn och barnbarn och gå dit. Kl. 15.00 – 15.30.

Lördag förmiddag (exakt tid ännu ej fastslagen) presenterar Åsa Mälhammar sin doktorsavhandling En svensk harlekinad ­– Narren som motiv hos Carl Jonas Love Almqvist, Hjalmar Bergman & Lars Forssell. Avhandlingen kommer under bokmässan delas ut som gåva till medlemmarna. / sekreteraren Inger Hullberg

Ytterligare medlemsinformation – vad har hänt och vad är på gång?

Som ordförande i Hjalmar Bergman Samfundet vill jag här lämna litet mera information om vår verksamhet.

Verksamhetsåret 2008/09 var ett särskilt viktigt år för Samfundet.

Då högtidlighölls samfundets 50 år på Hjalmar Bergmans födelsedag den 19 september 2008, den dag då det samtidigt var 125 år sedan författaren föddes. Jubileumskvällen ägde rum på Börssalen med ett stort program med föredrag, uppläsningar och musik. Detta kunde genomföras med generöst ekonomiskt stöd av Svenska Akademien. En liten skrift om vad som hände under jubileumskvällen, ”Förklädnader”, kommer finnas på vårt bokbord på Bokmässan i Örebro.

I mars 2009 utkom så den första av fyra brevvolymer, Hjalmar Bergman Brev I 1897 – 1908 kommenterade av Kerstin Dahlbäck och Sverker R. Ek på Albert Bonniers förlag. Boken ingår i samfundets skriftserie. Boken har distribuerats till medlemmarna. Om någon medlem inte fått den så kontakta styrelsen. Samfundet ordnade en kväll på ABF-huset i Stockholm den 23 mars 2009 ”Sanningar med modifikation – Hjalmar Bergman som brevskrivare”.

Och till i maj 2010 väntas Brev II att komma ut! Även den volymen ingår i vår skriftserie och kommer att distribueras till medlemmarna.

I början av juni 2009 disputerade så Åsa Mälhammar med avhandlingen En svensk harlekinad. Hon presenterar ju den på Bokmässan i Örebro. Hennes bok ingår i samfundets skriftserie. Den distribueras i första hand genom personlig kontakt. Detta beror på de mycket höga portopostnaderna som vi måste försöka minimera så mycket som möjligt. Kommer Du till Bokmässan så kan Du hämta den där från vårt bokbord. Även i övrigt vill vi i första hand lämna över boken vid personliga möten i Stockholm eller Örebro. Kontakta därför gärna mig eller någon annan i styrelsen om Du vill att boken överlämnas så ordnar vi det (vilka som sitter i styrelsen framgår på hemsidan hjalmarbergman.blogspot.com). Men naturligtvis får vi i sista hand göra en del utskick per post.

Till våren 2010 planerar vi en programkväll som ska handla om Filmen och Hjalmar Bergman. Måndagen den 1 mars 2010 kl. 18 kommer Leif Furhammar till samfundet för att tala över det ämnet. Det hela kommer äga rum på ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. Tänk på att boka in detta i almanackan redan nu!

Och till sist: för att minska portokostnaderna, om Du har en e-postadress, var snäll att anmäla den till samfundets styrelse så lägger vi in den i medlemsregistret. Många har redan gjort det men ju fler som vi kan hålla kontakt med per mail desto mer underlättar det.

Väl mött i Örebro och bästa hälsningar!

Johan Hirschfeldt

Ordf.

johan.hirschfeldt@transit.se

08/854942

En första liten snabbrapport från årsmötet den 12 november 2009 i Örebro:

1. Ordföranden Johan Hirschfeldt omvaldes.
2. Följande styrelseledamöter valdes förra året och kvarstår i styrelsen:
Kerstin Dahlbäck
Carl Jan Granqvist
Inger Hullberg
Brita Molin
Åsa Mälhammar
3. Omval på två år skedde av:
Anders Clason
Magnus Florin
Peter Sjögren
Ulf Stark
Sten Wistrand
4. Nyval på två år skedde av:
Peter Alsbjer
Claes Jackert
Johan Rosell
Sonja Svensson
Återkommer med närmare information.
/ Johan Hirschfeldt

Välkomna till ett seminarium om brevet som genre och de brev Hjalmar Bergman skrev under perioden 1897–1908, det vill säga då han skriver sina märkliga ”fästmansbrev” och påbörjar sin författarbana bland annat under vistelser i Florens, som blev hans ”hjärtas stad”. Professor Kerstin Dahlbäck berättar, skådespelare Mona Malm läser ur breven, skriftseriens redaktör Stina Lyles kommenterar och författare Malte Persson ”recenserar” denna första volym.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: Måndagen den 23 mars 2009 klockan 18.00
Entré: Fri för medlemmar i Hjalmar Bergman Samfundet, övriga 50 kronor.

Alla medlemmar kommer att få ett exemplar av Brev I och övriga har tillfälle att köpa boken på plats.

Äntligen har den första volymen av Hjalmar Bergmans samlade brev kommit ut. Kronologiskt sträcker den sig till 1908, och inkluderar alla kända brev från ungdomen och förlovningstiden.

Vi är mycket glada över att kunna presentera denna vackra och gedigna, vetenskapligt redigerade och kommenterade utgåva av professorerna Kerstin Dahlbäck och Sverker R. Ek, som nu publiceras i samarbete mellan Albert Bonniers förlag och Hjalmar Bergmansamfundet. Ytterligare tre volymer är planerade, och ges ut under de kommande åren.

Pressröster/recensioner
Svenska Dagbladet ”Hjalmar Bergmans romankonst bildar en gnistrande alptopp i vår svenska prosa. Just därför att han är så stor och därför att han betytt så mycket för både svensk teater och romankonst, blir varje dokument från hans hand så intressant.” Thure Stenström http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/artikel_2534377.svd

Dagens Nyheter ”Det är lite knäppt, manipulativt och rörande på samma gång. Och samtidigt grunden till ett av Sveriges allra största författarskap.” Maria Schottenius http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/hjalmar-bergmanbrev-1-1897-1908-1.815257

Uppsala Nya Tidning ”…hurra för att hans brev äntligen efter lång väntan börjats ges ut i samlad form.” ”Det är imponerande, närmast överväldigande, både till omfånget och den möda utgivarna lagt ner.” Staffan Bergsten http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=5-AV_ID=875711,00.html

Läs mer om boken på Albert Bonniers förlag http://www.albertbonniersforlag.se/Bocker-auto/Bokpresentationssida/?Isbn=9789100118143
Har du frågor om Hjalmar Bergmansamfundets skriftserie kontakta Stina Lyles, redaktör stina.lyles(a)tele2.se
Samfundets medlemmar får boken hemskickad inom under mars/april.