Samfundet har ny ordförande!
Vid årsmötet den 7 mars avgick Peter A. Sjögren efter två och ett halvt år som ordförande och drygt tio i styrelsen. Till hans efterträdare valdes Ingar Beckman Hirschfeldt, litteraturvetare, bibliotekarie, f.d. generaldirektör för Talbok- och punktskriftsbiblioteket (numera Myndigheten för tillgängliga medier).

Samfundet firar alltid Hjalmar Bergmans födelsedag som är den 19 september. I år firade vi den redan dagen innan. Vi var drygt 20 personer som samlades på Våghustorget i Örebro för en Hjalmar Bergman-vandring med Astrid Lindén och Clas Thor som våra ciceroner. Det var en spännande och lärorik vandring där vi fick se miljöer som vi kan känna igen i romnerna, och de tre hus där Hjalmar bott. Vi såg morfaderns Elgérigårdens trädgård som betytt mycket för Hjalmar Bergman och bland annat speglas i En döds memoarer. Vi såg också det stiliga hus dit Hjalmars mamma flyttade efter faderns död 1915. Vi avslutade med afternoon tea på Hotell Borgen som nu ligger i familjens hem under Hjalmars uppväxt.
i-hjalmar-bergmans-fotspar-i-orebro2i-hjalmar-bergmans-fotspar3 i-hjalmar-bergmans-fotspar-4borgen-orebro

Det var Litteraturens lördag på Stadsbiblioteket i Örebro den 12 november. Vi hade ett bokbord med Hjalmar Bergmans Brev och lite olika pocketromaner som vi sålde billigt. Clownen Jac är alltid efterfrågad.

”Här har du mig!” – var ett samtal på tre man hand om Hjalmar Bergman med Pär Bäckman, Arne Johnsson, Sten Wistrand drog stor publik och intresse.

Hjalmar Bergman var på många sätt gåtfull och komplex, både som privatperson och som författare, och det är ytterligt svårt att fånga honom i några få ord. Rubriken på samtalet är ett citat ur ett av de sista breven i volymen Brev IV (Bonniers 2014). I överförd bemärkelse kan man se det som en blinkning till dem som tror sig ha en entydig uppfattning om hans gestalt. Samtalet kretsade kring olika infallsvinklar på hans författarskap.

Agneta Ljung höll ett väldigt intressant föredrag om Stina Bergman på Timmermansgården i Stockholm den 27 oktober. Vi visade också en film med Stina där hon läser Hjalmar Bergmans Sagan, med mycket vacker diktion, som avslöjade att hon kom från teaterfamiljen Lindberg.

stinabergmanavolgaraphaellinden1928-1-738x1024

Nordic Women i Film har publicerat en mycket läsvärd artikel av Kjell Sundstedt och Johanna Forsman om Stina Bergman – skuggan av Hjalmar, http://www.nordicwomeninfilm.com/stina-bergman-i-skuggan-av-hjalmar/

 

”Hjalmar Bergman och inspelningen av Karl XII-filmerna (1925)” på Filmhuset måndag 23 november 2015 kl. 19
Hjalmar Bergman var en av de första författare som på allvar intresserade sig för nya medier som radio och film. Han skrev ett flertal radiopjäser och många filmmanus. Han största verk för filmen blev manuset till ”Karl XII” med Gösta Ekman i titelrollen, men inspelningen kantades av stora problem. Om detta berättar Tommy Gustafsson, filmvetare vid Linnéuniversitetet i Växjö, och visar utsnitt ur filmen i F-salen på plan 5 i Filmhuset på Gärdet, Borgvägen 1–5; busslinjerna 72 och 76 till Filmhuset, 4 till Radiohuset, T-bana till Karlaplan, uppgång Valhallavägen (ca 750 m att gå). Ingen föranmälan.

burst

Kära medlem i Hjalmar Bergman Samfundet

 

I skrivande stund råder ännu sensommarvärme, men hösten nalkas sakta men säkert, och med den en ny säsong med Hjalmar Bergman och hans samfund.

Medlemsbrevet har som synes fått ny vinjett. Bilden visar Hjalmar Bergman som bokstöd, en nykomling i serien författare som bokstöd, alla i formgivning av Jan Landqvist. Samfundet har köpt in 10 ex. att ha som gåva. Detta och alla andra bokstöd i serien kan köpas från Glansholms nätbokhandel för kr. 275 inkl. moms. Webbadress http://www.glansholm.se/antikvariat/bokstod.

Den 19 till 21 september reser 22 personer med Samfundet till Berlin, ett glädjande stort antal. Som ett slags förberedelse anordnades på ABF i Stockholm den 11 maj ett program om Berlin och Hjalmar Bergman med författaren Aris Fioretos och Samfundets Kerstin Dahlbäck. Bådas anföranden mottogs entusiastiskt av en stor publik, inemot 50 personer.

 

Inbjudan till kommande program
”Krumelurer i Hjalmar Bergmans värld” med Anita König söndag 11 oktober kl. 14. Entré 60 kronor. Café Grönlingen öppnar kl 13.  För mer information kontakta Järva Folkets Park 08-7520910 eller www.eggeby.se

”Farmor och vår herre” på Stockholms stadsteater onsdag 21 oktober kl. 18.30
Vi har skaffat 25 biljetter på bra platser till denna föreställning på Klarascenen med den oförbränneliga Yvonne Lombard i titelrollen (se bild). Före föreställningen inbjuds vi till en pratstund med regissören Maria Löfgren kl. 17.45. Samling 17.30 i foajén. Skriftlig anmälan (helst e-post, alt. vanligt brev) till ordföranden, adresser se längst ned i detta brev. Gäster får medtas, i första hand familjemedlemmar; först-till-kvarn-principen gäller. Pris 350 kr. per biljett, 315 för pensionärer; den som är pensionär och vill ha det lägre priset måste uppge det i anmälan. Betalning i efterhand enligt senare meddelande.

”Hjalmar Bergman och inspelningen av Karl XII-filmerna (1925)” på Filmhuset måndag 23 november kl. 19
Hjalmar Bergman var en av de första författare som på allvar intresserade sig för nya medier som radio och film. Han skrev ett flertal radiopjäser och många filmmanus. Han största verk för filmen blev manuset till ”Karl XII” med Gösta Ekman i titelrollen, men inspelningen kantades av stora problem. Om detta berättar Tommy Gustafsson, filmvetare vid Linnéuniversitetet i Växjö, och visar utsnitt ur filmen i F-salen på plan 5 i Filmhuset på Gärdet, Borgvägen 1–5; busslinjerna 72 och 76 till Filmhuset, 4 till Radiohuset, T-bana till Karlaplan, uppgång Valhallavägen (ca 750 m att gå). Ingen föranmälan.

”Dollar” på Fältöversten måndag 1 februari 2016 kl. 18.30.
SF-filmen ”Dollar” från 1938 är en bearbetning av Hjalmar Bergmans pjäs från 1926 med manus av Stina Bergman och i regi av Gustaf Molander. I rollerna i denna komedi återfinns bl.a. Ingrid Bergman, Georg Rydeberg, Tutta Rolf, Kotti Chave, Birgit Tengroth, Håkan Westergren och Edvin Adolphson. Samfundet vill med denna visning dels bidra till Ingrid Bergmans 100-årsjubileum, dels lyfta fram Stina Bergmans betydelse för spridning av den framlidne makens verk. Ingen föranmälan. Av upphovsrättsskäl är programmet förbehållet Samfundets medlemmar och deras gäster. Samfundet bjuder på kaffe och smörgås. Lokal: sal 6, Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148 (nära Värtavägen), buss 1 eller 4, T-bana Karlaplan.

Väl mött i Hjalmar Bergman Samfundet!

 

Peter A. Sjögren
Samfundets ordförande

Beckasinvägen 11
152 54 Södertälje
pasjogren@telia.com

Hjalmar Bergman Samfundet höll sitt första årsmöte på ett och ett halvt år tisdag den 17 mars på ABF i Stockholm. Det långa intervallet beror på de nya stadgar som antogs vid årsmötet i Örebro i september 2013, varigenom verksamhetsåret förlades till kalenderår i stället för brutet år. Från den formella delen är att notera att tre styrelseledamöter avgick: Kerstin Dahlbäck, skattmästaren Clas Jackert och Åsa Mälhammar. På förslag av valberedningen krymptes styrelsen från 11 till 9 ledamöter, varför bara en nyvaldes, Gunnel Grundberg, som vi hälsar varmt välkommen. Ordföranden Peter A. Sjögren sitter kvar liksom sekreteraren Inger Hullberg. Ledamoten Jan Holmquist övertar skattmästarsysslan. I styrelsen ingår också Dixie Ericson, Arne Johnsson, Sonja Svensson, Sten Wifstrand och Lasse Zilliacus.

Efter den formella delen avtackades de närvarande Kerstin och Clas med blommor och champagne. Som en särskild erkänsla för sina över 40 år i styrelsen och det enorma arbete hon lagt ner till fromma för Hjalmar Bergman och för Samfundet utropades Kerstin Dahlbäck till hedersledamot och fick ett inramat diplom som bevis.

Efter årsmötet fick de ca 25 närvarande höra författarna Astrid Lindén och Clas Thor berätta om författare från Örebro genom tiderna, utgående från deras bok ”Författarna och Staden. Örebro  – 750 år i litteraturen”. Föredraget var rikt illustrerat med författarbilder och Örebromiljöer, liksom också boken är.

Författaren Aris Fioretos, tidigare svenskt kulturråd i Berlin, ger en rundmålning av Berlin som kulturstad. Fokus kommer att ligga på det vitala och konfliktfyllda decenniet före nazisternas maktövertagande.

Professor Kerstin DahlbäckHjalmar Bergman-specialist, berättar om de sista svåra åren i författarens liv, som till stor del tillbringades i Berlin, där han avled på nyårsdagen 1931.

Årsmöte 17 mars kl. 18. Därefter föredrag: Författarna och staden. Örebro – 750 år i litteraturen

Se! Där ligger Örebro, med Slottet i centrum, som en rik skattkista fylld med berättelser.

Bröderna Olaus och Laurentius Petri, Lars Wivallius, Christina Warg, Fredrika Bremer, Jeremias i Tröstlösa, Hjalmar Bergman, Anna Lenah Elgström, Margit Abenius, Maria Gripe, Hans Mörk, Annlisa Forssberger, Anna Jansson, Peter Kihlgård, Sören Olsson, Anders Jacobsson, Petter Lindgren, Maria Sveland, Pernilla Stalfelt, Frida Nilsson och många fler.

 Under kvällen presenterar Astrid Lindén och Clas Thor i ord och bild sin nya bok med 300 författare som på olika sätt har anknytning till den jubilerande staden. Gemensamt har dessa bidragit till den stora berättelsen om Örebro, från 1200-talet fram till idag – i både lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Astrid Lindén och Clas Thor är reportrar och författare från Örebro. Författarna och staden är ett nytt sätt att berätta litterär stadshistoria: en personlig litteraturhistoria och en stadskrönika, en vägvisare till både staden, författarnas och deras böcker.

Kvällen är ett samarrangemang mellan AF och Hjalmar Bergman Samfundet och äger rum i anslutning till samfundets årsmöte tisdag den 17 mars. Lokal: Palmesalen, ABF Stockholm, Sveavägen 41. Tid 19.00 (årsmötet börjar 18.00).

 

Hjalmar Bergman Samfundet

Berättelse för verksamhetsperioden 1 juli 2013–31 december 2014

 

Vid årsmötet 21 september 2013 antogs nya stadgar, vilka bland annat innebär att verksamhetsåret ändras till kalenderår. Övergångsvis förlängdes därför det pågående verksamhetsåret 2013/14 med sex månader till utgången av år 2014.

Samfundets styrelse har sedan årsmötet bestått av Peter A. Sjögren (ordförande), Kerstin Dahlbäck, Dixie Ericson, Jan Holmquist, Inger Hullberg (sekreterare), Clas Jackert (skattmästare), Arne Johnsson, Åsa Mälhammar, Sonja Svensson, Sten Wistrand, Lasse Zilliacus. Revisorer har varit Dan Danielsson och Clas Thor. Valberedningen har bestått av Johan Hirschfeldt (sammankallande) och Agneta Ljung.

Hjalmar Bergman Samfundet är medlem i DELS, De litterära sällskapens samarbetsnämnd. Kontaktperson med DELS är Peter A. Sjögren som även är ledamot av DELS:s styrelse.

Medlemsavgiften har varit 300 kronor för enskild medlem, 100 kronor för familjemedlem liksom för studerande samt 3 000 kronor för ständigt medlemskap. Det ekonomiska utfallet av verksamhetsperioden framgår av balans-och resultaträkningarna. Samfundet hade vid periodens slut 165 medlemmar.

Samfundets styrelse har sammanträtt 10 gånger under verksamhetsperioden.

Årsmöte ägde rum lördagen den 21 september 2013 på Örebro universitetsbibliotek. Drygt 20 medlemmar deltog. Ordföranden Johan Hirschfeldt samt styrelseledamöterna Peter Alsbjer, Anders Clason, Göran Everdahl, Brita Molin och Johan Rosell hade undanbett sig återval. På valberedningens förslag valdes till ny ordförande Peter A. Sjögren. Som ledamöter i styrelsen omvaldes på två år Clas Jackert, Sonja Svensson och Sten Wistrand; Dixie Ericson, Jan Holmquist och Arne Johnsson nyvaldes på två år och Lasse Zilliacus nyvaldes på ett år. Till revisorer omvaldes Clas Thor och nyvaldes Dan Danielsson. Till valberedning utsågs Agneta Ljung (omval) och Johan Hirschfeldt (nyval). Förslaget till nya stadgar, som antagits i en första läsning vid årsmötet 2012, antogs i en andra läsning och har därmed ersatt stadgarna från 1958.
Efter årsmötesförhandlingarna höll Sten Wistrand föredrag under rubriken ”’Men barn i en stat, en modern stat, det är ett oting’. Hjalmar Bergman och det moderna samhället”. I samband med årsmötet invigdes också på universitetsbiblioteket en Hjalmar Bergman-monter med böcker och föremål med anknytning till författaren.

Den viktigaste händelsen under verksamhetsperioden var utan tvivel fullbordandet av utgivningen av Hjalmar Bergmans brev genom att den fjärde och avslutande volymen ”Brev IV” utkom i månadsskiftet februari/mars 2014 med Kerstin Dahlbäck som utgivare. Samfundet uppmärksammade detta med två program. Först ett releaseevemenang på Nedre Manilla den 19 februari med Albert Bonniers förlag som värd och med anföranden av Kerstin Dahlbäck, förläggaren Hans Isaksson, styrelseledamoten Arne Johnsson och ordföranden Peter A. Sjögren. Ett trettiotal medlemmar deltog och kunde hämta ut sina exemplar av boken. Den 20 mars ordnades ett offentligt program på och i samarbete med ABF i Stockholm, där Kerstin Dahlbäck, Hans Isaksson, Peter A. Sjögren, författaren Astrid Trotzig och förra styrelseledamoten Signe Westin hade valt ut var sitt brev som de läste och kommenterade var och en på sitt personliga sätt. Ca 20 åhörare.

Övriga program

21 januari 2014: Videovisning i Stockholm av Lennart Ehrenborgs Florensfilm ”Mitt hjärtas stad” från 1963. Conny Svensson och Malin Wahlberg introducerade tv-filmen och Kerstin Dahlbäck ledde diskussionen efteråt. Ca 20 deltagare.

27 april 2014: Föreställning av ”Swedenhielms” på Östgötateaterns scen i Norrköping med Sven Wollter i huvudrollen. 19 deltagare hade gruppbokats av Samfundet. Förutom att se föreställningen fick de dessförinnan höra regissören Pontus Plaenge berätta om uppsättningen och sina tankar bakom den.

18 september och 3 december 2014: Videovisning i Örebro resp. Stockholm av tre korta tv-filmer baserade på verk av Hjalmar Bergman, ”Kan ni bota mig doktor”, ”Kärlek genom ett fönster” och ”Bakom masker”. Sten Wistrand introducerade filmerna. I Örebro 7 deltagare, i Stockholm drygt 30.

Styrelsen har satsat på att göra Hjalmar Bergman Samfundet mer synligt utåt. En riktig webbplats, hjalmarbergmansamfundet.se, som har ersatt den tidigare bloggen, lanserades i juni 2014. Där finns utförlig information om både författaren Hjalmar Bergman och om Samfundet, ett fotogalleri och ett arkiv med gamla blogginlägg. Ny information publiceras fortlöpande, och det finns ett kontaktformulär genom vilket besökare kan sätta sig i förbindelse med Samfundet.
Samfundets mest resurskrävande arrangemang under perioden var deltagandet i Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg 25–28 september 2014. Genom att montern i de litterära sällskapens kvarter delades med Delblancsällskapet kunde kostnaderna ändå begränsas. För ändamålet lät styrelsen dels tillverka en s.k. rollup med stort foto av författaren och texten ”Välkommen till Hjalmar Bergman Samfundet”, dels trycka en liten folder med information om författaren och om Samfundet. Båda dessa kan naturligtvis nyttjas i den fortsatta verksamheten. Gensvaret från publiken får sägas ha varit hyggligt; många foldrar delades ut, böcker såldes för drygt 500 kr. och fyra nya medlemmar värvades. I montern tjänstgjorde Peter A. Sjögren, Inger Hullberg, Kerstin Dahlbäck och Lasse Zilliacus (den sistnämnde även som representant för Delblancsällskapet). Kerstin Dahlbäck höll också ett föredrag på De litterära sällskapens scen: ”Bakom masker. Hjalmar Bergman som brevskrivare”. I samarrangemang med Delblancsällskapet talade Lars Lönnroth om ”Hjalmar Bergmans USA och Sven Delblancs”.

Den 24–25 oktober deltog Kerstin Dahlbäck som representant för Hjalmar Bergman Samfundet i ett symposium på Sigtunastiftelsen med rubriken ”Karlfeldt & Co – den förlorande generationen?”, om det litterära kulturarvets allt svagare ställning i skolan, på universiteten och i kulturdebatten.

Slutligen kan nämnas att Samfundet under året, genom tillmötesgående av styrelseledamoten och fritidsantikvaristen Jan Holmquist, har samlat hela sitt bestånd av böcker på ett ställe, nämligen i dennes boklager i Årsta. Därmed har en långvarig otillfredsställande situation förts till ett tillfredsställande slut.

 

Verksamhetsberättelsen fastställd genom styrelsebeslut onsdag 4 februari 2015.

 

För styrelsen

 

Peter A. Sjögren                                       Inger Hullberg
Ordförande                                              Sekreterare