Diptyken Jonas och Helen (1926) och Kerrmans i paradiset (1927) tillhör Bergmans sena produktion och har väl inte många läsare i dag. De två sammanhängande romanerna fick i huvudsak god, men samtidigt ljum, kritik när de kom ut och placeras inte heller så högt av litteraturforskningen. Men för mig, som inte läst dem tidigare och inte visste mycket om dem var de en glad överraskning.

”Jonas och Helen”, med handlingen förlagd till Paris i slutet av 1880-talet, är en ömsint ironisk skildring av ung kärlek, i samma anda som ”Flickan i frack” från året innan, 1925. Men denna romanens ryggrad upptar bara en mindre del av bokens innehåll. Till stor del består den av återblickar på kontrahenternas uppväxt i vitt skilda miljöer och i porträtt av föräldrar, syskon och andra släktingar, varav många bekanta från andra Bergmanromaner. Flera av dessa porträtt är snarast mer pregnanta, och typiskt Bergmanska, än skildringen av huvudpersonerna. Men Hjalmar Bergman är här också en mycket pratsam kommentator till sin egna figurers göranden och låtanden. Det blir ett många gånger rätt långrandigt psykologiserande, med vinklingar i tid och rum som saknar samband med berättelsen.

”Kerrmans i paradiset” utspelar sig 20–25 år senare och är en helt annan sorts roman. Jonas Kerrman har blivit högt betrodd medarbetare i svärfader Fabian Bourmaisters bankirfirma, där denne dock inte är allenarådande. Intriger där bl.a. den gamle människoätaren A.O. Arnfelt (från ”En döds memoarer”) och Kerrmans båda svågrar Maxi och Eddi är inblandade, slutar med att Kerrman avgår med segern. Här är Hjalmar Bergman på sin pappas gata. Finns det någon svensk författare som har kunnat litterärt skildra affärsliv som han? Första delen av boken är en bladvändare, där Bergmans stil, så att säga av bara farten, blir lättare, klarare, spetsigare, roligare än i diptykens första del.

Första delen av boken utspelar sig under en dag. Andra delen täcker fem år, och där är Kerrmans krisande familjeliv i fokus. Fru Helen försöker finna sig i att Jonas tar sig makt som en oinskränkt pater familias men drabbas hårt av dennes uppenbara förtjusning i ”den ljuva judinnan” Sonja, syster till en tysk affärspartner. Sonen Pontus, kallad Pil, sluter sig till något slags ungsocialistisk förening och drabbas dessutom av lungsot, de båda döttrarna Cissi och Annika är redan Bergmanska original, och dessutom har fru Helen att släpa på sin svärmor och en gammal trotjänarinna samt bankirfirmans betrodde ombudsman Ahlmarck (av barnen Kerrman kallad Girefanten på grund av sin kroppshydda och långa hals). Därtill gör hon sig beroende av en karismatisk predikant, som hennes make avskyr. Konflikten är länge lågintensiv men flammar upp kring bygget av ett nytt ståtligt lantställe, ”Jaktslottet”, som Helen tvingas på av make och barn mot sin vilja.

Som nutida läsare tycker man väl att en hel del av konflikterna kunnat undvikas med lite mindre hemlighetsmakeri familjemedlemmar emellan. Men gestalterna är så levande, så ”moderna” att det är svårt att komma ihåg att romanen utspelar sig för över 100 år sedan (då man dock redan förflyttade sig med bil och meddelade sig per telefon). För mig framstår ”Kerrmans i paradiset” som en underhållningsroman av hög kvalitet, som man skulle önska många fler läsare i dag.

Peter A. Sjögren

 

Den 19 februari 2014 bör räknas som en märkesdag i svensk litteraturhistoria. Då presenterades fjärde och avslutande delen i sviten Hjalmar Bergmans brev – nästan fem år efter den första år 2009. Det hela är ett redan till det yttre fantastiskt verk som upptar 20 cm utsökt vackra bokryggar i bokhyllan.

Bonniers förlag, som utgivit så gott som allt av Bergman, stod för gästfriheten på Nedre Manilla, och speciellt inbjudna var medlemmarna i Hjalmar Bergman Samfundet; ca 40 hade hörsammat inbjudan.

Eva Bonnier tog emot och prisade med blommor och champagne dem som genomfört det mödosamma projektet: främst naturligtvis utgivaren Kerstin Dahlbäck (hennes insats är så enorm att man häpnar!) men också förläggaren Hans Isaksson, förlagsredaktören Harriet Fyrberg och den stilsäkre formgivaren Lars Paulsrud. Hon lovordade även de insatser som gjorts av Hjalmar Bergman Samfundet.

Eva och Lars Paulsrud

Eva Bonnier och Lars Paulsrud

Kerstin Dahlbäck med bukett och butelj

Kerstin Dahlbäck med bukett och butelj

I kongenial omgivning fick gästerna lyssna till Kerstin Dahlbäcks lärda – och med all rätt lättade – tillbakablickar. Hon har faktiskt varit med på den Bergmanska resan i åtskilliga decennier och kunde blicka tillbaka på den allra första början till brevutgivningen, liksom samarbetet med sådana legendarer i Samfundet som Johannes Edfelt, Örjan Lindberger och Erik Hjalmar Linder.

Kerstin Dahlbäck i talarstolen

Kerstin Dahlbäck i talarstolen

Efter styrelsekollegan och författaren Arne Johnssons engagerande uppläsningar av flera brev tog Hans Isaksson till orda och uttryckte sin stora glädje över det fullbordade verket. Så avslutade Samfundets ordförande Peter A. Sjögren den mer föredragande delen av sammankomsten med Samfundets varma tack till alla som bidragit till det vackra slutresultatet. (På bilderna nedan, uppifrån och ner, Arne, Hans, Peter.)

Och gästerna kunde sedan, med glas i hand, bese inte bara Nils Dardels kända porträtt av Hjalmar själv utan hundratals andra både tidigare och senare författarporträtt. Samt efter samspråk med likasinnade avtåga lyckligen försedda med den nyutkomna volymen.
För övrigt torde få författarsällskap ha lyckliggjort sina medlemmar med så många tryckta verk som Bergmans samfund. Utöver medlemsprogram och utflykter ytterligare ett argument att sälla sig dit.

(Text och bild Sonja Svensson)

brev4

Nu utkommer fjärde och sista delen i den vetenskapliga utgåvan av Hjalmar Bergmans brev. Därmed är ett långt och arbetsamt projekt avslutat. Hjalmar Bergman Samfundet tackar Albert Bonniers Förlag för aldrig sviktande stöd och entusiasm, men det största tacket går till redaktören, professor Kerstin Dahlbäck. Hon har den allra största förtjänsten av projektet kunde slutföras.

Här kan man läsa mer om sista bandet: http://www.albertbonniersforlag.se/bocker/svensk-skonlitteratur/b/brev-iv/?id=&epslanguage=sv .

Bok & Biblioteks logotyp

 

Kära medlem i Hjalmar Bergman Samfundet

Sommaren nalkas, och vi kan blicka tillbaka på en bra vinter- och vårsäsong och se fram mot en spännande höst.

Utgåvan av Hjalmar Bergmans brev är nu komplett. Utgivningen av del IV uppmärksammades med en liten högtidlighet på Bonniers Nedre Manilla den 19 februari och ett program på ABF i Stockholm den 20 mars. Boken kommer till hösten att ha distribuerats till alla medlemmar. Den 27 april var vi 19 samfundsmedlemmar och gäster som for till Norrköping och såg Östgötateaterns uppsättning av ”Swedenhielms” med Sven Wollter i huvudrollen.

Kerstin Dahlbäck med bukett och butelj  Utgivaren Kerstin Dahlbäck tackas på Manilla (foto Sonja Svensson)

Nedan presenteras den tidiga höstens program. Vi arbetar med några programidéer för senhösten, till vilka vi får återkomma i nästa utskick.

Från de medlemmar som ännu inte betalat årsavgiften emotser skattmästaren Clas Jackert betalning snarast. Ange noga namn på betalaren och även e-postadress om du inte gjort det tidigare. Avgifterna är 300 kronor för enskild medlem, 100 kr. för ytterligare boende på samma adress, 100 kr. för studerande samt 3 000 kr. för ständigt medlemskap. Plusgirokonto 60 07 82-7.

 

Filmkväll i Örebro den 18 september

Vi inleder hösten torsdag 18 september kl. 18 med en visning av tre novellfilmer ur Sveriges Televisions arkiv, presenterade och kommenterade av universitetslektorn och Samfundets mångårige styrelseledamot Sten Wistrand. Lokal: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13, Örebro. Ingen föranmälan. Programmet blir ca två timmar långt inklusive kaffepaus. Obs. att av upphovsrättsskäl är evenemanget öppet endast för medlemmar och deras personliga gäster.

Kan ni bota mig, doktor (odaterad men säkert från 1960-talet) är en adaption gjord av Sven Lindberg efter en novell i samlingen Kärlek genom ett fönster från 1928. Pjäsen är i huvudsak en monolog, med Jan-Olof Strandberg i rollen som Patienten; regi Åke Falck. – Bakom masker (1974) är en tv-version av en radiopjäs från 1930. I rollerna Agneta Ekmanner, Frej Lindqvist, Olof Lundström och Lil Terselius; regi Lars Amble. – Kärlek genom ett fönster (1978) är en novell från 1925 adapterad för tv av Herbert Grevenius. Gertrud Fridh gör huvudrollen; regi Agneta Elers-Jarleman.

 

Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg 25–28 september

Som jag meddelade i förra medlemsbrevet deltar Samfundet för första gången på många år på bokmässan i Göteborg. I De litterära sällskapens avdelning delar vi monter B 08:80 med Delblancsällskapet. Vi har gemensamt anmält tre framträdanden på De litterära sällskapens scen. Lars Lönnroth talar om ”Hjalmar Bergmans USA och Sven Delblancs” fredag 26, kl. 12, Kerstin Dahlbäck skildrar Hjalmar Bergman som brevskrivare under rubriken ”Bakom masker” lördag 27, kl. 11.30, och Stewe Claeson berättar om Eremitkräftan, Sven Delblancs första roman, söndag 28, kl. 12. Tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

Medlemmar i Göteborg, eller varifrån som helst i landet, som har tid och lust att ta några pass i vår monter är hjärtligt välkomna att höra av sig till mig.

 

Hemsida

Vår nya hemsida är nu lanserad men ännu återstår att fylla den med en hel del innehåll. Adressen är http://hjalmarbergmansamfundet.se. Här kan man läsa aktuella nyheter, diskussionsinlägg m.m. och se foton från och inbjudningar till evenemang. Snart kommer också fylligare information om Samfundet och om dess föremål, Hjalmar Bergman. Medlemmar och andra kan meddela sig med Samfundet, och man kommer att kunna köpa våra böcker via formulär på hemsidan. Som en följd av detta har vi stängt den gamla bloggen hjalmarbergman.blogspot.se för nya inlägg, men hela arkivet från bloggen har flyttats över till hemsidan.

Florensresan

som jag skrev om i förra medlemsbrevet har vi inte glömt, men den kan bli av först under 2015. Vi återkommer.

 

Kontakt

För ändringar av adress och andra kontaktuppgifter: sekreteraren Inger Hullberg, Järntorgsgatan 9, 703 61 Örebro, exbru@hotmail.com. För frågor om betalningar: skattmästaren Clas Jackert, Rosengårdsvägen 33, 186 33 Vallentuna, clas.jackert@gmail.com. Frågor om och synpunkter på verksamheten och allmänna frågor kan ställas till mig på adress Beckasinvägen 11, 152 54 Södertälje, e-post pasjogren@telia.com.

Skön sommar tillönskas alla medlemmar och på återseende i Hjalmar Bergman Samfundet i höst!

Peter A. Sjögren

Hjalmar Bergman Samfundets ordförande

Det kom en fråga om det välkända citatet i rubriken, som brukar tillskrivas Hjalmar Bergman. Är det ett genuint Bergmancitat? Ja det är det, och det lyder i original: ”Må man säga vad ont man vill om ett syndigt leverne – men det är allmänbildande.” Det kommer från romanen ”Jonas och Helen” (1926). I serien Skrifter (1931) står det på s. 55.(Detta brev går i dagarna ut till medlemmarna i Hjalmar Bergman Samfundet, men vi vänder oss till alla som är intresserade av denne författare och hans verk. Med enstaka
undantag är våra program öppna även för icke-medlemmar.)
Kära medlem i Hjalmar Bergman Samfundet,
välkommen till ett nytt år! 2014 är ett år som är nytt i Samfundets annaler i flera avseenden. Det är det första året där verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret, vilket är en effekt av de helt nya stadgar som antogs vid årsmötet i Örebro den 21 september. År 2014 är också det första på 8 år utan Johan Hirschfeldt som ordförande. Johan avgick efter ett framgångsrikt ordförandeskap vid årsmötet, och nu är det upp till mig att försöka fylla hans plats.
Det här brevet innehåller inbjudningar till vårens program. Det kommer inte några separata kallelser så läs detta noga och spara det.
Jag hoppas förstås att du vill fortsätta som medlem i Samfundet. Skattmästaren Clas Jackert emotser din betalning senast den 31 januari. Ange noga namn på betalaren och helst även e-postadress om du inte gjort det tidigare. Avgifterna är 300 kronor för enskild medlem, 100 kr. för ytterligare boende på samma adress, 100 kr. för studerande samt 3 000 kr. för ständigt medlemskap. Plusgirokonto 60 07 82-7.
Mitt hjärtas stad 21 januari
Vi inleder vårens verksamhet tisdag 21 januari kl. 18 med en visning av tv-filmen ”Mitt hjärtas stad” från 1963. Den är gjord av Lennart Ehrenborg och handlar om Florens sett med Hjalmar Bergmans ögon. (Florens var ju Hjalmar Bergmans älsklingsstad.) Filmen är bara en halvtimme lång, så vi tar oss tid med två inledningar. Först talar Malin Wahlberg, docent i filmvetenskap vid Stockholms universitet, om producenten Lennart Ehrenborg och kulturprogram och konstfilm i tidig svensk tv, och sedan litteraturprofessorn Conny Svensson om Hjalmar Bergman och Florens. Den efterföljande diskussionen leds av Kerstin Dahlbäck. Lokal: Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Valhallavägen 148. Ingen föranmälan. Obs.: av rättighetsskäl är detta program förbehållet Samfundets medlemmar och deras gäster.
   Apropå Florens funderar styrelsen på att arrangera en resa i Hjalmars fotspår till Florens i höst, troligen oktober. Den som är intresserad att delta får gärna höra av sig – helt utan förbindelser – till mig. Träffen den 21 januari är också ett utmärkt tillfälle att diskutera resan.
Brev volym IV: presentation 19 februari
Det mycket långa och mödosamma arbetet med utgivningen av Hjalmar Bergmans brev förs nu till sitt lyckliga slut när den fjärde och sista volymen utkommer den 4 mars. För att fira detta har Hjalmar Bergman Samfundet och Albert Bonniers Förlag nöjet att inbjuda till ett utgivningsmingel med presentation och uppläsning på Nedre Manilla, Djurgårdsvägen 232, onsdag den 19 februari kl. 18. Vin med tilltugg. Medlemmar kan hämta ut sitt ex. av boken. Anmälan till undertecknad (se nedan), mig tillhanda senast den 12 februari.
Brev volym IV: program på ABF 20 mars
För att presentera Breven även för en bredare publik ordnar vi på och i samarbete med ABF i Stockholm, Sveavägen 41, ett program med bl.a. utgivaren Kerstin Dahlbäck och förläggaren Hans Isaksson. Torsdag 20 mars kl. 18. Entréavgift 60 kr., ingen föranmälan.
Swedenhielms i Norrköping 27 april
Vi har bokat 20 biljetter till Östgötateaterns uppsättning av ”Swedenhielms” med Sven Wollter i huvudrollen. Föreställningen äger rum söndag 27 april kl. 16, men redan kl. 15 är vi inbjudna till ett samtal med regissören Pontus Plænge. Man får ta sig själv till och från Norrköping. Teaterbiljetten kostar 200 kr. och betalas kontant på plats. Anmälan till undertecknad senast måndag 24 mars.
Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg 25–28 september
För första gången på många år deltar Samfundet på bokmässan. I De litterära sällskapens avdelning delar vi en monter med Delblancsällskapet, och vi kommer också att ha framträdanden på De litterära sällskapens scen. Medlemmar i Göteborg eller dess närhet som har tid och lust att ta några pass i vår monter är hjärtligt välkomna att höra av sig. Detaljer om detta och om höstprogrammet återkommer jag till i nästa medlemsbrev. Apropå Delblancsällskapet: boken ”Svartsyn och humor” handlar om beröringspunkterna mellan våra två författare och är mycket läsvärd. Kan köpas hos Adlibris för 200 kr.
Övrigt
Hemsida. Samfundet har för närvarande inte någon riktig hemsida utan bara en blogg, http://hjalmarbergmansamfundet.se/, där aktuell information läggs upp. DELS, De litterära sällskapens samarbetsnämnd, har planer på ett projekt där medlemssällskap för en låg kostnad kan få en hemsida jämte utbildning att handha den. Vi avser delta i det projektet och hoppas kunna sjösätta en hemsida under våren. Den som är intresserad av litterära klassiker rekommenderas att gå in på DELS:s hemsida, www.dels.nu. Där finns mycket att inhämta.
Nästa årsmöte. Eftersom vi nu har förskjutit verksamhetsåret kommer nästa årsmöte att hållas först i april eller maj 2015.
Kontakt
För ändringar av adress och andra kontaktuppgifter: sekreteraren Inger Hullberg, Järntorgsgatan 9, 703 61 Örebro, exbru@hotmail.com. För frågor om betalningar: skattmästaren Clas Jackert, Rosengårdsvägen 33, 186 33 Vallentuna, clas.jackert@gmail.com. Anmälningar, frågor om och synpunkter på verksamheten och allmänna frågor kan ställas till mig på adress Beckasinvägen 11, 152 54 Södertälje, e-post pasjogren@telia.com.
Väl mött i Hjalmar Bergman Samfundet!
Peter A. Sjögren  

7 mars
Hjalmar Bergman-bibliografin. Universitetslektor Per-Olof Mattsson berättar om den nya, fullständiga bibliografin över Hjalmar Bergmans verk, som han arbetat med under många år och som finns fritt tillgänglig på nätet läs mer här».  Lokal: Sal 6, Östermalms föreningsråd Fältöversten, Valhallavägen 148, Stockholm. Tid:18:30. Välkommen!

Jag har just läst respektive läst om två romaner av Hjalmar Bergman: ”Lotten Brenners ferier” (1928) och ”Flickan i frack” (1925). De här två romanerna samsas i en volym av HjB:s Samlade skrifter, dels av omfångsskäl (de är tillsammans inte mer än 270 sidor), dels säkerligen på grund av det gemensamma persongalleriet. Annars är böckerna mycket olika. 
”Lotten Brenners ferier” är till genren närmast en pikaresk med en originell huvudperson: den 34-åriga docenten i jämförande anatomi Lotten Brenner, en kvinna med stark självkänsla trots sin – av författaren ständigt påpekade – fulhet. Av en kamratkrets vid universitetet skickas hon på en semesterresa till en badort vid Tysklands Östersjökust, där hon kommer åtskillig oreda åstad, ungefär som herr von Hancken vid Iglinge brunn mer än 100 år tidigare (en ättling till denne spelar en viktig roll i boken). I romanen får vi också återknyta bekantskapen med Johan Markurell, med tvekan godkänd student 1913, nu jurist och en rätt tvetydig figur i berättelsen. 

En annan gestalt med lite oklar agenda är greve Ludwig von Battwhyl, en ung släkting till Lotten. I ”Flickan i frack”, som utspelar sig några år tidigare, har han en mer framträdande och mer positiv roll (medan Lotten Brenner och hennes akademiska kolleger snarast är staffage). Titelfiguren är Katja Kock, nybakad student som inte får köpa en klänning till studentbalen och som i trots lånar sin brors frack, uppträder i den och ställer till skandal i den inskränkta Wadköpingssocieteten. Ludwig uppträder som Katjas riddare och räddare, och kärleken spirar mellan de unga tu (naturligtvis inte utan fnurror på tråden). Och Katja tas till nåder av staden.

”Lotten Brenners ferier” är en rätt typisk Hjalmar Bergman-roman: humoristisk i tonen men pessimistisk i tendensen och full av originella personager. Humorn är rätt hårt åtgången av tidens tand (och tilltalade inte alla kritiker ens 1928), men författarens inlevelse i och medkänsla med sina diktade figurer gör verkan även i dag. ”Flickan i frack”, däremot, är säkert Bergmans ljusaste roman, en leende idyll där inte ens hotet om social ostracisering kan tas på fullt allvar. En gång i tiden lästes den som ungdomsbok; nu läses den väl föga, om alls, men det är en förtjusande liten roman, en bagatell som det krävs en mästare för att åstadkomma.
Peter A. Sjögren


Hjalmar Bergman Samfundets årsmöte äger rum på universitetsbiblioteket i Örebro lördagen den 21 september klockan 13. Adress: Fakultetsgatan 1. Den som så önskar kan köpa en lättare lunch som serveras 12.15. Efter förhandlingarna följer föredrag av universitetslektorn och styrelseledamoten i Samfundet Sten Wistrand: ’Men barn i en stat, en modern stat, det är ett oting’. Hjalmar Bergman och det moderna samhället. I samband med årsmötet invigs en liten utställning över Hjalmar Bergman. En fylligare kallelse kommer till Samfundets medlemmar de första dagarna i september.

Den 10 september 18.00 presenteras den nya boken ”Svartsyn och humor. Om Hjalmar Bergman och Sven Delblanc” på ABF på Sveavägen i Stockholm. Programrubriken är: ”Hjalmar Bergman och Sven Delblanc – är de fortfarande aktuella?” Medverkande: Lars Ahlbom och Kerstin Dahlbäck. Skådespelaren Hannes Meidal medverkar med uppläsning.
”Svartsyn och humor” återger föredragen vid Delblancsällskapets och Hjalmar Bergman Samfundets seminarium hösten 2012. Medverkande: Lars Lönnroth, Conny Svensson, Lars Ahlbom, Claes-Magnus Hugoh, Åsa Mälhammar, Sten Wistrand, Kerstin Dahlbäck och Hans-Göran Ekman. Den är illustrerad och innehåller 223 sidor. Boken säljes till förmånspris.